Preskriptionstid- Olaga hot & ofredande

2016-06-06 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hur lång tid har åklagaren på sig att väcka åtal från det att förundersökningen skickats från polisen vid olaga hot och ofredande?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Hur lång tid åklagaren har på sig att väcka åtal avgörs av brottets preskriptionstid, som regleras i brottsbalken 35 kap (se här). Den bortre gränsen för när åtal får väckas är alltså avhängig preskriptionstiden för brottet i fråga. Ett brotts preskriptionstid beräknas normalt sett från den dagen då brottet begicks.

För både ofredande och normalgraden av olaga hot gäller en tvåårig preskriptionstid. Detta innebär alltså att åklagaren har maximalt två år på sig att väcka åtal för båda dessa brott, efter att de begicks.

Hoppas att detta gav dig svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Stina Jansson
Fick du svar på din fråga?