Preskriptionstid och tid som DNA-profil stannar i polisregister

2016-10-09 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej 2014-05-01 fick jag ett kontaktförbud utfärdat av Tingsrätten under tiden som en förundersökning om ofredande pågick. Under denna förundersökning fick jag även lämna ett dna prov tiden för kontaktförbudet löpte ut och efter detta har jag fått besked om att förundersökningen om ofredande lagts ner. min fråga * Preskriptionstiden för ofredande ,och när mitt DNA-prov kan strykas Tack M.v.h L.Ferri
SVAR

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

Finns brottsmisstankar eller belastningar ligger DNA-profilen kvar i registret tills alla brottsmisstankar och belastningar är borta enligt polisen. Eftersom förundersökningen lagts ner och tiden för kontaktförbudet löpt ut borde eventuella DNA-profiler från Dig inte längre vara kvar i polisens register längre. Preskriptionstid regleras i 35 kap. brottsbalken (BrB) (1962:700) se här. Preskriptionstid beror på den längsta tid som påföljden kan följa av brottet. Den längsta påföljden för ofredande är enligt 4 kap. 7 § BrB fängelse i ett år. Preskriptionstiden är två år för brott vars straff inte är längre än ett år, vilket framgår av 35 kap. 1 § första stycket 1 p. BrB. Denna preskriptionstid räknas från den dag då brottet begicks, se 35 kap. 4 § BrB.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh

Ahmet Ercin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1130)
2021-02-26 Delgivning genom spikning
2021-02-22 Kan jag överklaga ett strafföreläggande?
2021-02-16 Kan jag använda en fastställelsetalan för att upphäva en bouppteckning?
2021-02-14 Är dom, domslut och domskäl synonyma begrepp?

Alla besvarade frågor (89651)