Preskriptionstid misshandel

FRÅGA
Hej, Om man har fått ett slag i bakhuvudet helt oprovocerat utav en påverkad man som kommer bakifrån och slår utan anledning eller att man är beredd, och slaget har resulterade i en hjärnskakning som man fortfarande har problem ifrån närmare ett år senare. Slaget kan också orsakat en whiplashskada men det är inte konstaterat än. Men hjärnskakningen är dokumenterad från akuten. Kan man anmäla den händelsen närmare ett år senare i efterhand? Eller är det försent att anmäla det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett brott preskriberas när det har gått för lång tid för att den misstänkte gärningspersonen ska kunna ställas till svars för brottet i fråga. Preskriptionstiderna regleras utifrån hur långt straffet är för brottet. Regler kring preskriptionstider återfinns i 35 kap. 1 § brottsbalken (BrB).

Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader, se 3 kap. 5 § BrB. Ett exempel på ringa misshandel är att nån ger en annan person en örfil. Troligt är att den misshandel du råkat utför utgör misshandel av normalgraden, om så är fallet är preskriptionstiden fem år, se 35 kap. 1 § p. 2 BrB. Om den misshandel du utsatts för skulle betraktas som ringa misshandel är preskriptionstiden två år, se 35 kap. 1 § p. 1 BrB.

Sammantaget innebär detta att du fortfarande, trots att det gått ett år sedan händelsen kan anmäla misshandeln och att personen som utsatt dig för misshandeln kan ställas till ansvar. Att det gått ett år sedan händelsen utgör alltså inte något hinder.

Mvh

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (405)
2021-02-16 Brottsligt att smitta någon med Covid-19?
2021-02-16 Är det straffbart att sprida Covid-19?
2021-02-11 Vad innebär begreppet "vållande till annans död"?
2021-01-31 rubricering och påföljd vid ett rån som slutar i att målsägande avlider

Alla besvarade frågor (89488)