Preskriptionstid löneutbetalning

2019-08-07 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hur länge kan jag kräva ej utbetald ersättning från arbetsgivare och hur länge kan arbetsgivare hävda krav på ersättning gentemot arbetstagaren?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En rätt för dig att erhålla lön för arbete är en fordran. Preskriptionstiden för fordringar är 10 år, vilket följer av 2 § preskriptionslagen. Samma huvudregel för preskriptionstid gäller även åt andra hållet eftersom att även det räknas som en fordran.

Preskriptionslagen är dock delvis dispositiv (1 §) och en rad undantag för diverse lönefordringar finns.

Semesterlön och semesterersättning omfattas av 2 års preskription enligt 33 § semesterlagen.

För anspråk som grundar sig på kollektivavtal (eller bestämmelser i MBL, lagen om medbestämmande i arbetslivet) gäller särskilda regler. (Se 64-66 §§ MBL)

Anspråk som grundar sig på LAS (lagen om anställningsskydd - tex lön under uppsägningstid) omfattas av särskilda regler. (Se 40-42 §§ LAS)

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Alexander Hedblom
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1750)
2020-07-31 Vad kan man göra om en kollega inte jobbar, och chefen inte gör något åt saken?
2020-07-28 Hur får jag min lön när jag inte skrev ett avtal?
2020-07-20 Fråga om dygnsvila
2020-07-08 Har fått kravbrev från arbetsgivare - vad ska jag göra?

Alla besvarade frågor (82649)