Preskriptionstid löneutbetalning

2019-08-07 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hur länge kan jag kräva ej utbetald ersättning från arbetsgivare och hur länge kan arbetsgivare hävda krav på ersättning gentemot arbetstagaren?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En rätt för dig att erhålla lön för arbete är en fordran. Preskriptionstiden för fordringar är 10 år, vilket följer av 2 § preskriptionslagen. Samma huvudregel för preskriptionstid gäller även åt andra hållet eftersom att även det räknas som en fordran.

Preskriptionslagen är dock delvis dispositiv (1 §) och en rad undantag för diverse lönefordringar finns.

Semesterlön och semesterersättning omfattas av 2 års preskription enligt 33 § semesterlagen.

För anspråk som grundar sig på kollektivavtal (eller bestämmelser i MBL, lagen om medbestämmande i arbetslivet) gäller särskilda regler. (Se 64-66 §§ MBL)

Anspråk som grundar sig på LAS (lagen om anställningsskydd - tex lön under uppsägningstid) omfattas av särskilda regler. (Se 40-42 §§ LAS)

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Alexander Hedblom
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
15 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-07 14:17
159 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-07 14:19
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1640)
2019-10-13 Vikariat som ej förlängs. Har efterfrågad utbildning och erfarenhet. Är det okej?
2019-10-12 En arbetsgivare har inte rätt att kolla upp anställdas bankkonton
2019-10-09 Bråk om arbetsvillkor
2019-10-09 Kan ett företag neka anställda att umgås på fritiden?

Alla besvarade frågor (73774)