Preskriptionstid konsumentköp.

Hej.

Vi köpte för 5,5 år sedan en barnvagn (ny) över nätet. Efter ca 6 mån-1 år fick vi problem med framhjulet (fästet knäcktes). Vi hörde av oss och fick utan problem ett nytt, mer hållbart fäste. Vi använde barnvagnen men den var något svårkörd eftersom det rörliga hjulet ständigt vände sig åt fel håll. Vi tänkte inte så mycket på det, utan tänkte att det är väl så det är (första barnet och första barnvagnen). När vi nu skulle ta fram barnvagnen för att sälja den vidare insåg vi varför den varit så bökig, ramen är felsvetsad vilket gör att balansen i vagnen hamnar fel, vilket både leder till att hjulet hamnar fel men även att belastningen blir extra hög vid hjulfästet (därav att det knäcktes). Istället för att sälja den vidare hade det känts bättre att reklamera varan och få pengar tillbaka den vägen. Men när jag läste på verkar det bara gå att göra det under 3 år? Stämmer det även om hela ramen är felsvetsad och det påverkar körning såpass mycket? Tro mig, efter att nu ha kört andra barnvagnar förstår jag inte hur vi stod ut!

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I mitt svar utgår jag från att du har köpt vagnen av en näringsidkare och att konsumentköplagen därmed är tillämplig lagstiftning.

Köparen får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte reklamerar felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet, ock har man alltid rätt till minst två månaders reklamationstid (23§ 1st KKöpL). Efter tre år inträder preskription och köparen förlorar rätten att åberopa felet (23§ 3st KKöpL).

Undantaget från preskriptionen är om säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder (24§ KKöpL). Denna bestämmelsen kan enligt doktrin tillämpas om säljaren känt till ett fel före köpet, men underlåtit att underrätta köparen om det i förhoppning om att köparen inte skulle märka felet före preskriptionstidens utgång. Detta kan vara svårt att bevisa.

Undantaget är också om vagnen är felaktig för att den säljs i strid med förbud enligt produktsäkerhetslagen (27§ alt. 36§ PAL) eller i strid med annat försäljningsförbud som har meddelats i lagstiftning eller av en myndighet i syfte att förebygga att den som använder varan drabbas av ohälsa eller olycksfalleller för att annars hindra användning av en vara som inte är tillförlitlig från säkerhetssynpunkt. Vagnen är också felaktig och undantaget preskriptionen om den är så bristfällig att dess användning medför påtaglig fara för liv eller hälsa. Även detta framgår av 24§ KKöpL.

Det är svårt för mig att avgöra om vagnen faller in under någon av de förutsättningar som undantar preskriptionstiden om 3 år. Utifrån vad ni skriver verkar vagnen vara svårkörd och inte farlig. Den slutsatsen jag kan göra blir därför att undantagen inte är tillämpliga.

Jag hoppas att ni fått ett någorlunda svar på er, annars tveka inte att höra av er igen.Sara AspelinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo