FrågaSTRAFFRÄTTSkadegörelsebrott, 12 kap. BrB05/02/2017

Preskriptionstid gällande skadegörelse

Hej jag blev för knappt ett år sedan polisanmäld för att förstört en bil. Något jag har mycket ångest för. Jag har däremot inte hört något från målsägande, då vi hade kontakt precis efter händelsen. Jag lovade att jag skulle betala alla skador osv. Jag har heller inte hört något från polisen. Undrar nu om det är lugnt? Har inte blivit kallat till något förhör osv. Har inte heller givit någon kompensation för bilen, då han inte hört av sig. Kan fallet dras upp?

Lawline svarar

Hej,

den som förstör eller skadar egendom som tillhör någon annan kan dömas för skadegörelse till böter eller fängelse i högst ett år. 12 kap. 1 § brottsbalken

Om man har blivit polisanmäld brukar det vara så att polisen hör av sig för att du ska kunna lämna ett yttrande om saken, detta sker genom ett polisförhör.

Det kan ibland ta lång tid för polisen att höra av sig, detta har att göra med brottets allvarlighet och beskaffenhet. Då detta handlar om ett relativt lindrigt brott så kan det ta lång tid.

Men om du "undrar om det är lugnt" så kan jag besvara dig med att att du inte kan dömas för brottet när preskriptionstiden har gått ut. Preskriptionstiden är den tidsperiod, räknat från när brottet begicks, som man kan åtalas. När preskriptionstiden har upphört så kan man alltså inte längre åtalas. Preskriptionstiden för skadegörelse är två år. 35 kap. 1 § 1 st. 1 p.

Så när det har gått två år från när brottet begicks så kan du inte längre åtalas.

Om du vill ha mer hjälp så kan du lämna dina kontaktuppgifter i kommentatorsfältet.

MVH

Zinar BudakRådgivare