Preskriptionstid framkallande för fara för annan

FRÅGA
Hej, fastnade i dörren i t- banan o tåget rullade iväg, med min kropp hängande i dörren. Det inträffade april 2019. Vill anmäla t-baneföraren, som försummat att kontrollera att perrongsidan var fri och ändå kör iväg, för brott enl 3 kap 9 § BrB. Jag klarade mig som tur var med mindre blessyrer. Vad är preskriptionstiden för brottet?Vill begära kränkningsersättning 5000 kr, kommentar? Kan jag även få brottsskadeersättning?Mvh, Jacob Lundberg
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

I 35 kap 1 § Brottsbalken står följande: Påföljd må ej ådömas, med mindre den misstänkte häktats eller erhållit del av åtal för brottet inom

två år, om å brottet ej kan följa svårare straff än fängelse i ett år, fem år, om svåraste straffet är högre men icke över fängelse i två år, tio år, om svåraste straffet är högre men icke över fängelse i åtta år, femton år, om svåraste straffet är fängelse på viss tid över åtta år, tjugofem år, om fängelse på livstid kan följa å brottet.

Och eftersom att det framkommer av 3 kap 9 § Brottsbalken att påföljden kan bli fängelse i högst två är preskriptionstiden därför punkt 2: 5 år.

Gällande brottsskadeersättning gäller att ansökan måste skickas in till Brottsoffermyndigheten inom tre år efter att brottet begicks, du måste även polisanmält händelsen.

Eftersom påföljden just för brottet i 3 kap 9 § Brottsbalken är böter eller fängelse kan du inte få kränkningsersättning. Detta betalas endast ut för exempelvis misshandel, rån, olaga hot, hemfridsbrott och överträdelse av besöksförbud.

Hoppas du fått svar på din fråga! Om inte, tveka inte på att skicka in en till.

Alexander Hedblom
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
AB34Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-09-02 14:10
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (316)
2019-09-01 Preskriptionstid framkallande för fara för annan
2019-08-31 Straffskalan vid medhjälp till mord
2019-08-30 Gallring 5 år - Belastningsregister
2019-08-17 Vad gäller vid misshandel?

Alla besvarade frågor (72857)