Preskriptionstid för skador orsakade inom tandvården

2016-08-03 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Jag fick.en.av mina framtänder borttagen när jag var liten istället för kottigering med tandställning, jag mår dåligt av detta, ser alldeles snett ut, jag mår verkligen dåligt av detta och har gjort det långe, kan.man få.ersättning, då.tandläkaren gjorde det enklaste, men sämsta för.mig
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Enligt 23§ stycke 1 patientskadelagen här är anspråket preskriberat tio år efter den skadegörande handlingen. 24§ lämnar dock en öppning att talan om ersättning får väckas senare om det finns "synnerliga skäl". Synnerliga skäl är ett högt ställt krav och avser främst situationer då den skadelidande varit förhindrad att framställa anspråk i tid. Det står även uttryckligen i Zeteos lagkommentar att 24§ kan tillämpas på fall där "ett barn pga föräldrarnas försummelse inte har haft möjlighet att själv ta tillvara sina rättigheter inom preskriptionstiden".

Om du är en ung vuxen person finns det med andra ord eventuellt en möjlighet att du skulle kunna göra gällande ersättningskrav först nu. Om däremot i vart fall över tio år har gått sedan du uppnådde vuxen ålder är alla möjligheter att kräva ersättning i dagsläget tyvärr uteslutna.

Med vänlig hälsning,

Alina Borgsén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (631)
2020-12-28 Är min arbetsgivare skyldig att ersätta sakskada på arbetsplatsen?
2020-12-28 Jämkning av skadestånd
2020-12-05 Olagligt att fota anställningsavtal?
2020-12-01 Vad innebär culparegeln?

Alla besvarade frågor (88214)