FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt03/08/2016

Preskriptionstid för skador orsakade inom tandvården

Jag fick.en.av mina framtänder borttagen när jag var liten istället för kottigering med tandställning, jag mår dåligt av detta, ser alldeles snett ut, jag mår verkligen dåligt av detta och har gjort det långe, kan.man få.ersättning, då.tandläkaren gjorde det enklaste, men sämsta för.mig

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Enligt 23§ stycke 1 patientskadelagen https://lagen.nu/1996:799 är anspråket preskriberat tio år efter den skadegörande handlingen. 24§ lämnar dock en öppning att talan om ersättning får väckas senare om det finns "synnerliga skäl". Synnerliga skäl är ett högt ställt krav och avser främst situationer då den skadelidande varit förhindrad att framställa anspråk i tid. Det står även uttryckligen i Zeteos lagkommentar att 24§ kan tillämpas på fall där "ett barn pga föräldrarnas försummelse inte har haft möjlighet att själv ta tillvara sina rättigheter inom preskriptionstiden".

Om du är en ung vuxen person finns det med andra ord eventuellt en möjlighet att du skulle kunna göra gällande ersättningskrav först nu. Om däremot i vart fall över tio år har gått sedan du uppnådde vuxen ålder är alla möjligheter att kräva ersättning i dagsläget tyvärr uteslutna.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000