Preskriptionstid för mordförsök och medhjälp till mordförsök som begåtts innan år 2010

Hej! Preskriptionstiden för mordförsök är ju borttagen from 2010, om jag förstått saken rätt. Men om brottet begicks före det (tex på 90-talet), vad gäller då? Och gäller samma sak vid medhjälp till mordförsök?

Lawline svarar

Hej! 


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 


För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB) och regeringens proposition om avskaffande av preskription för vissa allvarliga brott (prop. 2009/10:50).


Vilka brott som omfattas av den nya regleringen

Sedan 1 juli 2010 finns en bestämmelse som stadgar att preskription inte inträder för vissa allvarliga brott (35 kap. 2 § BrB). Av bestämmelsen framgår att detta innefattar bl.a. mordförsök (35 kap. 2 § sista punkten). Vad gäller medhjälp till mordförsök finns i 23 kap. 4 § BrB en bestämmelse som säger att olika slags medverkan till brott ska bedömas lika. Samma regler om preskription gäller därmed både för medhjälpare och gärningsmannen. Det innebär att medhjälp till mordförsök inte heller preskriberas enligt den nya regleringen (se prop. 2009/10:50, s. 21). 


Vad som gäller för brott som omfattas av den nya regleringen men som begåtts innan införandet 

Enligt övergångsbestämmelserna till paragrafen gäller den nya regleringen även för brott som begåtts innan 1 juli 2010 men som inte ännu hade preskriberats vid den tidpunkten. För brott som redan preskriberats enligt de "vanliga" reglerna om preskription (d.v.s. innan den nya regleringen infördes 1 juli 2010), gör den nya regleringen ingen skillnad. De "vanliga" reglerna om preskription finns i 35 kap. 1 § BrB. Enligt bestämmelsen preskriberas brott efter 25 år om fängelse på livstid finns med i straffskalan (35 kap. 1 § femte punkten BrB). För både mordförsök och medhjälp till mordförsök kan fängelse på livstid följa (23 kap. 1 § andra stycket BrB och 23 kap. 4 § BrB). Preskriptionstiden för mordförsök och medhjälp till mordförsök var alltså, innan den nya regleringen, 25 år. 


Slutsats

Den nya regleringen i 35 kap. 1 § BrB innebär alltså att mordförsök eller medhjälp till mordförsök som har begåtts innan 1 juli 2010 och som ännu inte hade preskriberats 1 juli 2010 inte heller kommer att preskriberas. 


Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Har du fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline på nytt! 


Med vänliga hälsningar,  


Sofia DanielssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”