Preskriptionstid för klander av gåvobrev?

2020-11-03 i Gåva
FRÅGA
Hej,Vi har fått ett landställe i gåva av en numera avliden släkting som inte själv hade några barn. Gåvobrevet skrevs på den 16 juni 2020 och det registrerades på oss hos lantmäteriet den 9 juli 2020. Vi tror att ett par syskon till vår avlidna släkting kommer att överklaga gåvan. Hur lång tid efter att gåvobrevet skrev under kan någon överklaga?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur om det finns någon tidsgräns för att klandra en gåva. För att besvara frågan kommer jag att tillämpa regleringarna i ärvdabalken (ÄB) samt Jordabalken (JB).

Din frågeställning kan bemötas på två olika sätt.

Det som skulle kunna bli aktuellt här att egendom som getts bort under omständigheter som gör att den kan likställas med testamente kan klandras (7 kap 4 § ÄB). Den som anser att gåvan varit likställd med ett testamente måste klandra gåvoförfarandet inom ett år från det att bouppteckningen efter den avlidne har avslutats.

Det går även att klandra en gåva av fast egendom utifrån formfel (4 kap 1 § tredje stycket JB). Det framgår inte i frågan om ni har något köpeavtal på fastigheten. En gåva av fast egendom måste uppfylla de formkrav som finns, utöver gåvobrevet måste det finnas en skriftlig köpehandling som båda parter skrivit under (4 kap 29 § JB). Ett formfel enligt JB leder direkt till ogiltighet, något behov av klander eller preskriptionstid för klander finns alltså inte.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning

Klara Zethraeus
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (704)
2021-04-24 Kan man ta tillbaka en gåva?
2021-04-24 Är jag enligt gåvolagen skyldig att betala hela mobilen när jag och min sambo kommit överens om att jag ska betala hälften?
2021-04-10 Utfästelse om gåva
2021-04-06 Kan min pappa ge bort sin bostadsrätt till sitt ena barn när han lever?

Alla besvarade frågor (92024)