FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB11/12/2016

Preskriptionstid för grov misshandel

Vad är de för preskiberingstid på grov misshandel?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De olika brottens preskriptionstider återfinns i 35 kap. 1 § Brottsbalken (BrB) (https://lagen.nu/1962:700#K35P1S1). Som utgångspunkt är det maxsstraffets längd för det begågna brottet som utgör preskriptionstiden. Vissa särskilt allvarliga brott är undantagna från preskriptionstid, så som t.ex. mord och vissa fall av terroristbrott, se 35 kap. 2 § BrB (https://lagen.nu/1962:700#K35P2S1).

Enligt 3 kap. 6 § BrB (https://lagen.nu/1962:700#K3P6S1) är maxsstraffet för brottet grov misshandel, fängelse i 6 år. Enligt 35 kap. 1 § 1 st. 3 p. BrB (https://lagen.nu/1962:700#K35P1S1) är därmed preskriptionstiden för detta brott tio år.

En preskriptionstid börjar löpa från den dag brottet begicks, eller om det av handlingen ska ha inträtt en påföljd för att dömas för brottet, den dag då sådan verkan inträdde, se 35 kap. 4 § BrB (https://lagen.nu/1962:700#K35P4S1).

Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Emma NilssonRådgivare