Preskriptionstid för grov misshandel

FRÅGA
Vad är de för preskiberingstid på grov misshandel?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De olika brottens preskriptionstider återfinns i 35 kap. 1 § Brottsbalken (BrB) (här). Som utgångspunkt är det maxsstraffets längd för det begågna brottet som utgör preskriptionstiden. Vissa särskilt allvarliga brott är undantagna från preskriptionstid, så som t.ex. mord och vissa fall av terroristbrott, se 35 kap. 2 § BrB (här).

Enligt 3 kap. 6 § BrB (här) är maxsstraffet för brottet grov misshandel, fängelse i 6 år. Enligt 35 kap. 1 § 1 st. 3 p. BrB (här) är därmed preskriptionstiden för detta brott tio år.

En preskriptionstid börjar löpa från den dag brottet begicks, eller om det av handlingen ska ha inträtt en påföljd för att dömas för brottet, den dag då sådan verkan inträdde, se 35 kap. 4 § BrB (här).

Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (382)
2020-11-26 Är uppmaning till självmord kriminaliserat?
2020-11-25 Åtal gällande vållande till kroppsskada
2020-11-10 Hur lång tid efter brott kan man anmäla?
2020-11-07 om man spottar något i ansiktet under Coronapandemin?

Alla besvarade frågor (86537)