FrågaFAMILJERÄTT05/03/2018

Preskriptionstid för dold samäganderätt (sambor)

Hej!

Jag levde ihop med en man som sambo 2001-2010 Vi har ett gemensamt barn.

Vi köpte ett hus 2001 som jag forfarande bor i , jag stod dock som ensam ägare då han ej fick lån för han hade stora skulder.

Han flyttade och vi delade på bolaget och jag bodde kvar, det var inga diskussioner alls.

Förrens nu! Jag har gift mig med en ny man precis och nu har plötsligt mitt ex börjat hävda att jag är skyldig honom pengar för ett tak som blev lagt på huset medans han bodde kvar. Men det var en gåva från hans far.

Jag undrar vad han kan komma med för anspråk efter så många år?

Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler för sambor finner du i sambolagen (2003:376). Huvudregeln är 8 § - att begäran grundat i bodelning måste framföras inom ett år efter samborelationen upphörde. Dock finns det som kallas "dold samäganderätt" för sambor innebärande att den andre sambon kan ha rätt till halva värdet av halva bostaden. Detta kräver dock att bostaden införskaffades för gemensamt bruk och att den andra sambon kom med ett ekonomiskt bidrag. Då presumeras gemensam partsavsikt till att bostaden skulle ägas tillsammans. Den andra sambon (den dolde ägaren) har då fortfarande ett anspråk mot den öppne ägaren på att bli insatt som ägare och ett sådant äganderättsanspråk preskriberas inte. Ett sådant anspråk kräver att din tidigare sambo väcker talan i domstol.

Sammanfattningsvis så är det alltså inte försent för honom att väcka talan om att dold samäganderätt skulle föreligga, men detta kräver som sagt att han kan bevisa att han skjutit in pengar genom ekonomiskt bidrag (samt att syftet var att köpa bostaden gemensamt) och det är han som har bevisbördan att visa att så är fallet. Om du vill läsa mer om dold samäganderätt för sambor så tar Högsta domstolen upp frågan i NJA 2008 s. 826.

Jag hoppas att du fick viss ledning i frågan!

Lycka till!

Amanda Strömblad LarssonRådgivare
Public question details image