FrågaFAMILJERÄTT23/12/2020

Hur hindras en arvtagares make från att ta del av arvet?

I vårt testamente står att bonusbarnen skall får arvet men med begränsad förfogande rätt, d.v.s arvet skall inte delas med deras nuvarande fru/make. Hur kan man kolla att inte dessa individer inte tar hand om arvet barnet har fått?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!

Till att börja med kan sägas att fri förfoganderätt (begränsad förfoganderätt) innebär att dina bonusbarn kommer ärva egendomen och disponera över den i stort hur de vill. De får använda egendom, sälja den, byta den och liknande. Detta hindrar således inte att era bonusbarns partners tar del av egendomen. Däremot får bonusbarnen inte testamentera bort den egendom som de ärvt med fri förfoganderätt.

När det kommer till huruvida ni kan kontrollera om egendomen delas med bonusbarnens respektive kan följande sägas. Vid en eventuell skilsmässa kan den testamenterade egendom anses vara giftorättsgods, vilket innebär att era bonusbarns respektive kommer tilldelas en del av egendomen (7 kap. 2 Äktenskapsbalken). För att förhindra att detta sker skulle jag råda er att särskilt föreskriva att den testamenterade egendomen ska vara enskild egendom. Om egendomen är enskild innebär detta att den kommer att undantas från makarnas bodelning (10 kap. 1 § Äktenskapsbalken).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erica RinaldoRådgivare
Public question details image