FrågaFAMILJERÄTT18/01/2019

Ansökan om skilsmässa när föräldrarna är oense om vårdnaden

Jag ansökte om skillsmässa med ensam vårdnad dec 21 2018. Fick i dag stämning att han sökt med umgänge och skilsmässa den 14 jan. Hur kan hans skilsmässa ansökan gått igenom innan min. Har jag dåliga advokater eller vad är det som har hänt? Hur kommer detta påverka mig när jag har video med våld de skulle bifoga i skilsmässan. Försvinner allt jag gjort och hans går före?

VAD är det som Har hänt? Känner mig fruktansvärt sviken. Försöker skydda barnen från fara och nu gör de så här mot mig efter lagt ner alla anmälningar och utredningar.

I 5 år vägrade han skiljas har det på video, och nu lyckades hans stämning komma in innan min.

Snälla hjälp mig, snälla svara.

Vad ska jag göra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag vill inledningsvis nämna att jag förstår din frustration och att situationen kan kännas övermäktig. Det är lätt att hamna i villfarelse vad gäller vilka ansökningsblanketter som ska fyllas i eller vilka beslut som ska tas. Nedan följer en övergripande beskrivning av de processer som inleds med anledning av en äktenskapsskillnad.

Ansökan om äktenskapsskillnad

I samband med att ansökan om skilsmässa skickas till tingsrätten tillkommer en avgift på 900 kronor. Denna avgift är obligatorisk och tingsrätten påbörjar handläggningen av din ansökan om skilsmässa först när du har betalt ansökningsavgiften. Det är mycket möjligt att ni dröjt med att betala avgiften och därmed inte lyckats få ert ärende handlagt förrän nu.

Ansökan om ensam vårdnad

I samband med skilsmässa är huvudregeln att vårdnaden tillfaller båda vårdnadshavarna, se 6 kap. 3 § andra stycket FB. Vem av er som ska ha vårdnaden eller om ni ska ha gemensam vårdnad är uppgifter som ni får yrka på när ni ansöker om skilsmässa (Gemensam ansökan om äktenskapsskillnad (DV 163)). Ett sådant yrkande förutsätter dock att ni är överens. Av omständigheterna förefaller det uppenbart att ni inte är överens om vem som ska erhålla vårdnaden om barnen. Eftersom ni är överens om att skiljas men inte om vårdnaden får man vänta med att ta upp den frågan till ett senare tillfälle, och vårdnaden förblir gemensam tills dess.

Vårdnadstvist

En vårdnadstvist föregås i regel av samarbetssamtal i vilka en socialsekreterare försöker medla mellan föräldrarna och hjälpa dem att komma överens. Om sådana samarbetssamtal inte utmynnar i någon överenskommelse mellan föräldrarna och den ena föräldern fortsätter att yrka på ensam vårdnad om barnet, kan en stämningsansökan skickas in till tingsrätten (Ansökan om stämning). I stämningsansökan redogörs för vilka grunder man har till att vilja frånta den andra föräldern vårdnaden om barnen. Det blir alltså fråga om en ny juridisk process i vilket material, såsom videon på våld mot barnen, kan åberopas som grunder för din talan.

Jag vill slutligen rekommendera att du hittar en advokat eller jurist med erfarenhet av familjerätt som hjälper dig med ditt ärende.

Vänligen,

Francisco StråhleRådgivare
Public question details image
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”