FrågaFAMILJERÄTT18/06/2021

Mina föräldrar kräver att jag ska genomgå en behandling för min ätstörning för att få bo kvar hemma. Jag är 19 år och går i gymnasiet. Har dem verkligen rätt att kasta ut mig?

Hej! Har i två månader varit inlagd på slutenvård (frivilligt) pga min ätstörning. Har dock bestämt mig för att avbryta min behandling då jag inte är villig att göra det som krävs för att bli frisk. Problemet är det att mina föräldrar säger att jag inte får bo hemma om jag inte fortsätter någon slags behandling för min ätstörning. Är 19 år och går i gymnasiet. Har för mig att de då är skyldiga att försörja mig med boende. Har de verkligen rätt att kasta ut mig? Vården är trots allt frivillig och att jag har ett ätstörning beteende hemma gör väl inte att de har rätt att kasta ut mig?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om föräldrars skyldigheter gentemot sina barn regleras i föräldrabalken, och jag kommer därför använda mig av den lagen för att besvara din fråga.

Förälderns roll som vårdnadshavare
Dina föräldrar är inte längre skyldiga att erbjuda dig boende. När du fyllde 18 år så upphörde dina föräldrar att vara dina vårdnadshavare, vilket innebär att dem inte längre är skyldiga att erbjuda dig boende (6 kap. 2 § föräldrabalken). Din ätstörning är inte något som påverkar dina föräldrars vårdnadsansvar eller skyldighet att erbjuda dig boende. Om dina föräldrar låter dig bo kvar eller inte är upp till dem. I praktiken så blir du när du fyllt 18 år en inneboende i dina föräldrars bostad och du har alltså ingen laglig rätt att bo kvar.

Underhållsskyldighet
Även om dina föräldrar inte är skyldiga att låta dig bo kvar hemma är dem fortfarande underhållsskyldiga. Detta innebär att dina föräldrar är skyldiga att stå för dina kostnader för boende, mat, kläder etc. Hur mycket underhåll du har rätt till beror på hur dina föräldrars ekonomiska situation ser ut (7 kap. 1 § första stycket föräldrabalken). Underhållsskyldighet fortsätter att gälla så länge du går i skolan, dock längst till dess du fyllt 21 år (7 kap. 1 § andra stycket föräldrabalken).


Sammanfattning:
Eftersom du fyllt 18 år har du inte längre "rätt" att bo kvar hemma. Dina föräldrar måste dock försörja dig så länge du går i skolan, dock längst till dess att du fyllt 21 år.

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Om inte är du alltid välkommen att ställa en ny fråga till oss.

Med vänlig hälsning,Zacharias GlavåRådgivare
Public question details image