Preskriptionsbestämmelserna vid arv

Hej! Jag har försökt att klura ut detta själv men blir inte klok på det. Kan ni förklara vad som är skillnaden mellan 16:1-2 ÄB och 16:4? Om man inte vet vem arvinge är eller var denne befinner sig så använder man väl ändå 16:1/2 så jag förstår inte vem som 16:4 ska skydda?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Som du säger finns det särskilda regler för hur man gör när man inte vet var arvingen finns och så vidare. 16:4 rör istället de fall som inte faller under de bestämmelser du nämnde. Den kan bli aktuell exempelvis om en känd arvinge av någon anledning inte har informerats och inte upptäcker att han eller hon har rätt att ärva förrän ett par år senare. Det kan ju också åtminstone teoretiskt sätt hända att man upptäcker att en arvinge fanns, som man av någon anledning inte kände till vid dödsfallet (exempelvis ett "okänt barn"). Denna person kan då göra anspråk så länge tiden i 16:4 inte har gått ut, trots att man trott sig vara klar med hela förfarandet långt tidigare.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Thommy Södergård ÅkessonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning