Preskription vid myndighetsutövning

2016-10-31 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hur lång tid kan det ga innan man lamnar in en stammning mot kommunen for felaktigt myndighetsutovande? Det har gatt drygt 5 ar sedan incidenterna intraffade men da jag numera ar bosatt utomlands kommer det ta flera ar innan jag kommer tillbaka till Sverige... tack!
SVAR

Hej,

tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar dig som att det rör sig om ett skadestånd. Sådan fordran preskriberas som en vanlig civilrättslig fordran enligt huvudregeln i 2 § preskriptionslagen (PreskL), d.v.s. 10 år räknat från fordringens tillkomst om preskriptionen inte avbryts dessförinnan. Du kan alltså ännu väcka talan.

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (631)
2020-12-28 Är min arbetsgivare skyldig att ersätta sakskada på arbetsplatsen?
2020-12-28 Jämkning av skadestånd
2020-12-05 Olagligt att fota anställningsavtal?
2020-12-01 Vad innebär culparegeln?

Alla besvarade frågor (88083)