Preskription vid hävande av bilköp

2015-09-30 i Köplagen
FRÅGA
hur lång tid tillbaka kan man häva ett privat bilköp
SVAR

Hej!

Eftersom bilar utgör lös egendom och då du inte köpte bilen av en näringsidkare är köplagens regler tillämpliga enligt dess 1 §.

För att häva ett köp krävs att du åberopar fel i varan vilket enligt 32 § i sin tur fordrar att du reklamerar varan inom 2 år. Den gränsen gäller dock inte om säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. Vad som krävs för att det kravet ska vara uppfyllt är inte helt klart men någon form av illojalt beteende från köparens sida såsom svek enligt avtalslagen 30 § fordras.

Med vänlig hälsning,

Marcus Holming
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1174)
2020-06-30 Köpt fel vara - skäl för hävning av köp?
2020-06-30 Konsekvenser av ohyra vid bostad.
2020-06-30 Kan säljare neka hävning av köp när det är ett fel på varan?
2020-06-30 Vilka påföljder kan jag göra gällande vid fel i vara?

Alla besvarade frågor (81736)