Preskription vid fel i bostadsrätt

2016-10-31 i Köplagen
FRÅGA
Köpte 2012 en bostadsrätt. Finner nu att vissa av elinstallationerna (inbyggda spots) inte är fackmannamässigt utförda och att det föreligger en överhängande risk för brand (fel ledningar, avsaknad av skyddsåpor mm).Går detta att reklamera, påföra säljaren?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Vid köp av bostadsrätt, som är att anse som lös egendom, tillämpas köplagens regler, se här.

I 32 § köplagen återfinns bestämmelser om reklamation och reklamationsfrist. I 2 st i paragrafen framgår även en tvåårig preskriptionsfrist. Reklamation som görs två år efter att en vara har överlämnats är således alltid att anse som för sen. Anspråk på säljaren pga. fel kan efter två år bara göras gällande om en längre frist än två år följer av t.ex. ett garantiåtagande eller liknande.

Om du reklamerar är reklamationen, eftersom att mer än två år har passerat i ditt fall, för sen. Du kan alltså inte göra gällande påföljder pga. detta fel om inte säljaren har lämnat någon form av garanti som sträcker sig över längre än två år.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1239)
2020-10-21 Vad är rimligt att betala?
2020-10-18 När blir hävning av en vara aktuellt?
2020-10-17 fel på köpt bil av privatperson, vad kan jag göra?
2020-10-17 köp av häst som var sjuk, vad kan man göra nu?

Alla besvarade frågor (85200)