Preskription vid diskriminering

2021-02-12 i Övrigt
FRÅGA
Hej! Kan man anmäla en kommun för diskriminering om ett arbete som jag inte fick. Ärendet hände för tre år sedan.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att kunna besvara din fråga ska vi använda oss av diskrimineringslagen (DiskL).

Det råder ett diskrimineringsförbud i arbetslivet, vilket innebär att arbetsgivare varken får diskriminera arbetstagare eller någon som gör förfrågan om eller söker arbete (2 kap 1 § DiskL). Jag tolkar din fråga som att du har sökt arbetet men inte fått arbetet. Du har alltså varit arbetssökande.

För att det ska röra sig om diskriminering krävs att du inte har fått arbetet på grund av någon av de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (1 kap 1 § DiskL).

Preskription
Efter två år sedan det att händelsen företogs så preskriberas dock talan (6 kap 6 § DiskL). Preskription innebär att du inte längre kan väcka talan efter det att preskriptionstiden löpt ut. Eftersom det har gått tre år sedan det inträffade skett så finns tyvärr ingen möjlighet att väcka talan pga det som inträffat. Det finns därför tyvärr ingen möjlighet att ta ärendet vidare.

Hoppas du har fått svar på din fråga,

Med vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1955)
2021-10-21 Arbetsgivarens rätt att kräva frånvaroanmälan
2021-10-14 Kan arbetsgivares krav på manuellt körkort vara indirekt diskriminering?
2021-10-07 Får jag kontakta gamla kunder när jag startar eget?
2021-10-03 Kan man som 68+ få en nyanställning med samma villkor som de som är yngre?

Alla besvarade frågor (96482)