FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 12/02/2021

Preskription vid diskriminering

Hej! Kan man anmäla en kommun för diskriminering om ett arbete som jag inte fick. Ärendet hände för tre år sedan.


Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att kunna besvara din fråga ska vi använda oss av diskrimineringslagen (DiskL).

Det råder ett diskrimineringsförbud i arbetslivet, vilket innebär att arbetsgivare varken får diskriminera arbetstagare eller någon som gör förfrågan om eller söker arbete (2 kap 1 § DiskL). Jag tolkar din fråga som att du har sökt arbetet men inte fått arbetet. Du har alltså varit arbetssökande.

För att det ska röra sig om diskriminering krävs att du inte har fått arbetet på grund av någon av de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (1 kap 1 § DiskL).

Preskription
Efter två år sedan det att händelsen företogs så preskriberas dock talan (6 kap 6 § DiskL). Preskription innebär att du inte längre kan väcka talan efter det att preskriptionstiden löpt ut. Eftersom det har gått tre år sedan det inträffade skett så finns tyvärr ingen möjlighet att väcka talan pga det som inträffat. Det finns därför tyvärr ingen möjlighet att ta ärendet vidare.

Hoppas du har fått svar på din fråga,

Med vänliga hälsningar,

Emma NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000