Preskription vid bygge på annans tomt

2018-09-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Om byggnationen inte var känd för ägaren, i fallet med den uppförda byggnaden på annans mark utan tillstånd, när börjar då preskriptionstiden löpa? När byggaren uppförde huset (25 år sedan) eller när markägaren upptäckte huset (1 år sedan)?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Lite generellt om att bygga på annans mark
Som du redan har uppmärksammat så är det inte tillåtet att bygga på annans mark. Den som bygger på annans mark kan få betala skadestånd till den som äger marken. Detta borde regleras under 3 kap 12 § jordabalken (JB). Du hade alltså haft en fordran för skadestånd gentemot din granne. Din fråga är om detta är preskriberat.

Huvudregeln vid preskription
Preskription av en civilrättslig fordran, i detta fall eventuellt skadestånd för att grannen byggt på din tomt, är enligt huvudregeln om preskription 10 år, se 2§ preskriptionslagen (PreskL). Jag finner inga applicerbara undantag till denna regel. Det är 10 år från att byggnaden har uppförts. Frågan är dock om det det skett något preskriptionsavbrott. Detta skulle vara om gäldenären (den som skadeståndstalan är riktad mot) blivit påmind om sin överträdelse innan själva preskriptionen gått ut, se 5§ PreskL.

Jag hoppas detta besvarar din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Isak Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1811)
2019-04-19 Kan man begära att grannen avlägsnar träd på sin tomt om det faller in löv på annans tomt?
2019-04-18 Vad innebär nyttjanderätt och vad får man göra?
2019-04-13 Hur ändrar vi ägandet av villan billigast?
2019-04-11 Jag äger en bostad men är inte skriven där. Har tänkt o hyra ut den o de undrar om de kan vara skrivna i min bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (67977)