Preskription per automatik

2015-03-29 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag har skickat flertalet preskriptions ansökningar till ett inkassobolag men de bara nonchalerar dessa. Vad kan jag göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

om jag förstår din situation rätt så har du obetalda fordringar som nu har blivit preskriberade och du vill se till att inkassobolaget vet det.

Lag som tillämpas här är Preskriptionslagen, se här . Enligt 8 § PreskL innebär preskription att borgenärens, inkassobolagets, möjligheter att kräva betalning enligt den preskriberade fordran försvinner. Du behöver alltså inte ansöka om att få en fordran preskriberad. Det inträder istället per automatik.

Det här är givetvis under förutsättning att övriga förutsättningar enligt preskriptionslagen är uppfyllda.

Hoppas mitt svar hjälper.

Med vänlig hälsning,

Elias Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1312)
2020-07-03 Konkurrerande avtalsvillkor och konkludent handlande
2020-07-01 Får företag försöka påverka ändring av abonnemang med annan än avtalspart?
2020-06-30 Hur kan en folkrättslig tvist lösas?
2020-06-30 Skrämdump på facebookprofil

Alla besvarade frågor (81689)