FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt06/06/2016

Preskription, offentlig försvarare och forum

Är misstänkt för 2 fall av olaga hot och brott mot knivlagen, jag har dock inte haft någon kniv vid gripandet. Har precis blivit kallad till rättegång i september, det har då gått 15 månader sedan den påstådda händelsen och mycket har hunnit förändras i livet. Hur lång tid efteråt kan dom åtala? Vad händer om jag uteblir från rättegången, får jag ett nytt datum eller blir jag efterlyst och hämtad med polisbil, kan dom komma till jobbet? Finns det något sätt att skjuta upp rättegången? Vad är preskriptionstiden för 2 fall av olaga hot vid samma tillfälle? Jag har inte svarat på delgivningen. Rättegången skall hållas i Hudiksvall men jag är bosatt i Stockholm om det gör någon skillnad. Kan jag få en advokat från Stockholm? Tack.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det var många frågor på en gång. Jag ska göra mitt bästa att besvara dem alla. Om jag trots allt missar något, så är du givetvis varmt välkommen att skicka in en ny fråga.

Åtalspreskription
Din första fråga gällde hur lång tid efter som åtalspreskription inträder. Av 35 kap. 1 § brottsbalken (här) framgår att preskriptionstidens längd beror på hur högt det maximala straffet som kan utdömas för brottet är. Olaga hot regleras i 4 kap. 5 § brottsbalken (här) och har ett maxstraff på ett års fängelse. Jag utgår då från att brottet är av normalgraden. Grovt olaga hot har nämligen ett maxstraff på fyra års fängelse. Maxstraffet för brott mot knivlagen är fängelse i sex månader (eller ett år, om brottet är grovt), vilket framgår av knivlagens fjärde paragraf.

För brott som inte har ett högre maxstraff än ett år är preskriptionstiden två år. Om de fall av olaga hot som du är misstänkt för är av normalgraden, preskriberas brotten alltså två år efter att de begicks. Skulle däremot något av dem vara grovt, så att maxstraffet blir 4 års fängelse, preskriberas det brottet inte förrän efter tio år. Preskriptionen kan avbrytas genom att den misstänkte häktas eller delges stämning för brottet. Det är alltså tillräckligt att åtal väcks inom preskriptionstiden; brottet preskriberas inte under tiden som åtalet handläggs i domstol.

Utebli från huvudförhandling
Du undrade också vad som kan hända om du uteblir från huvudförhandlingen. Huvudregeln är att den tilltalade är skyldig att infinna sig personligen i rätten. Vad som händer om den tilltalade uteblir framgår av 46 kap. 15-15 a §§ rättegångsbalken (här). Enligt dessa bestämmelser ska då rätten först och främst pröva om målet kan avgöras i den tilltalades utevaro. För att det ska kunna ske måste några kriterier vara uppfyllda. Dels måste målet kunna utredas tillfredsställande utan den tilltalades närvaro. Dessutom måste ett av tre alternativa kriterier vara uppfyllt. Antingen måste det saknas anledning att döma till svårare påföljd än fängelse i sex månader, eller måste den tilltalade ha undandragit sig så att han eller hon inte kan hämtas till huvudförhandlingen, eller måste den tilltalades närvaro vara onödig på grund av att han eller hon lider av en allvarlig psykisk störning.

Om målet inte kan avgöras utan den tilltalades närvaro, har rätten ett antal medel till hands för att säkerställa att den tilltalade närvarar. Dels kan rätten döma ut vite, om det framgick av kallelsen till huvudförhandlingen att den tilltalade förelades vid vite att infinna sig personligen. Dessutom kan rätten besluta att den tilltalade ska hämtas till rättegången, antingen omedelbart eller till en senare dag. Under vissa omständigheter kan rätten till och med besluta att den tilltalade ska häktas. Om du blir kallad att infinna dig personligen vid huvudförhandlingen, rekommenderar jag dig därför starkt att du också hörsammar kallelsen.

Laga domstol
Därutöver undrade du om det spelar någon roll att du bor i Stockholm. Av 19 kap. 1 § rättegångsbalken framgår att huvudregeln i brottmål är att målet ska handläggas av rätten i den ort där brottet förövades. Om det påstådda brottet begicks i Hudiksvall, var det alltså korrekt av åklagaren att väcka åtal där. Om det är lämpligt med hänsyn till utredningen, kan åtal också tas upp av rätten i den ort där den tilltalade har sin hemvist, i ditt fall Stockholm. I ditt fall tycks dock åklagaren ha ansett att det är lämpligare att målet handläggs i Hudiksvall. Om det var där det påstådda brottet begicks, kan du tyvärr inte påverka att målet handläggs där.

Försvarare
Slutligen undrade du om du kan få en advokat från Stockholm. I 21 kap. 3 a § rättegångsbalken (här) föreskrivs när en offentlig försvarare ska förordnas för en misstänkt. De brott du misstänks för är inte tillräckligt allvarliga för att du ska ha en ovillkorlig rätt till att få en offentlig försvarare förordnad. Du har istället rätt till en offentlig försvarare endast om du är i behov av en med hänsyn till utredningen om brottet, om det är tveksamt vilken påföljd som ska väljas eller om det finns särskilda skäl. Du kan givetvis meddela rätten att du begär en offentlig försvarare och motivera varför det finns skäl att förordna en sådan. Du kan även önska en särskild person som försvarare, men du är inte garanterad att få den försvarare du har önskat. Således är du inte heller garanterad en försvarare från Stockholm.

Om du inte får en offentlig försvarare förordnad, måste du bekosta ditt försvar själv. Det står dig då fritt att föra din egen talan eller anlita vem du vill som privat försvarare.

Jag tror att det täckte de flesta av dina frågor. Jag hoppas att du har fått svar på det du undrade över. Du är som sagt välkommen att skicka in en ny fråga om du fortfarande undrar någonting.

Med vänlig hälsning,

Jonatan SundqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”