Preskription och skuldsanering

2015-12-13 i Skuldsanering
FRÅGA
Är det verkligen vettigt att skulder får finnas kvar i princip livet ut? Jag menar skulder från inkassobolag. Om jag fattat saken rätt är det preskriptionstid på 10 år som kan startas om genom ett brev efter 9,9 år? Jag har skulder sedan 04 till trafikförsäkringsföreningen som nu en inkassofirma skickar krav på. Hur kan jag bli av med den då jag är sjukpensionär och lever på existensminimum.? Min situation kommer inte ändras någonsin.Sedan undrar jag om man får söka hos Kronofogden för samma skuld två gånger?
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!

Enligt 2 § preskriptionslagen preskriberas fordringar tio år efter uppkomsten. Om däremot borgenären innan den här tiden har gått ut avbryter preskriptionen genom att exempelvis skicka ett kravbrev startar tioårsfristen på nytt. Detta kallas för preskriptionsavbrott (se 5 § preskriptionslagen). Alltså är det möjligt att efter 9,9 år skicka ett kravbrev och på så sätt starta om preskriptionen.

Det är möjligt att ansöka om skuldsanering hos Kronofogden om man är på obestånd och det kan antas att han eller hon inte kan betala sina skulder inom en överskådlig tid och det är skäligt att skuldsanering beviljas (4 skuldsaneringslagen). Det räcker alltså inte med att i allmänhet ”ha det knapert”. Kommunernas socialtjänster är enligt lagen skyldiga att erbjuda kostnadsfritt erbjuda hjälp och rådgivning när det gäller skuldsanering. Om du är intresserad bör du därför kontakta din kommuns socialtjänst.

När det gäller din sista fråga kan jag endast konstatera att en borgenär får ansöka om betalningsförelägganden, utmätningar och liknande åtgärder ett obegränsat antal gånger till och med att skulden betalas eller betalning erhålls i utmätt egendom.

Vänligen,

Fredrik Mattsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (174)
2020-11-18 Före detta sambo har begärt skuldsanering
2020-10-28 Vad kostar det att ompröva en skuldsanering?
2020-10-28 Vad innebär erhållande av ett arv för en pågående skuldsanering?
2020-10-10 Vad händer med en fordran vid skuldsanering?

Alla besvarade frågor (86935)