Preskription garage över tomtgräns

2015-12-29 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Vad kan jag göra om del av grannens garage står på min tomt (kanske bara taköverhänget)? Gäller preskription? Från vilket datum börjar preskription räknas?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Svaret på din fråga blir olika beroende på om grannen haft bygglov för garaget eller inte.

Har grannen inte haft bygglov ska frågan om påföljd för överträdelsen tas upp till överläggning hos Byggnadsnämnden inom 10 år från det att överträdelsen begicks, se 11 kap. 20 § PBL (här).

Har grannen haft bygglov för garaget och det byggts över tomtgränsen så är utgångspunkten att din granne inte behöver göra något åt det om det inte är ekonomiskt försvarligt att kräva det. Då det antagligen skulle kosta mycket för din granne att flytta garaget kan du sannolikt bara kräva att grannen flyttar garaget om denne har inkräktat på din tomt med avsikt eller grov vårdslöshet, 3 kap. 12 § 1 st. JB (här).

Dock så har du rätt till ersättning för intrånget på din mark, detta oavsett om du kan bevisa att grannen varit medveten om sitt agerande eller inte, 3 kap. 12 § 2 st. JB (här).

Lycka till!

T E
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1996)
2020-11-17 Får en granne utan tillstånd klippa ner en gemensamt ägd häck?
2020-11-11 Skriftlighetskravet för gåvobrev vid överlåtelse av fastighet
2020-11-05 Inkräktar jag på hemfridszonen om jag rider på närliggande väg?
2020-11-02 Hur länge får ett upplåtelseavtal gälla?

Alla besvarade frågor (86407)