Preskription gällande dråp

FRÅGA
Hej! Jag skriver just nu en novell där ett mord begås av ett barn i självförsvar, barnet är ungefär vid 10 års ålder, men kommer undan. Barnet erkänner dråpet 30 år senare som vuxen och vill ställas inför rätta. Skulle hen ställas inför samma straff, även fast hen var ett barn när dråpet skedde? Och påverkas domen av att hen erkänner dråpet innan hen ens är misstänkt? Tack för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Eftersom personen erkänner dråpet 30 år senare blir det en fråga om preskription. Preskription innebär att rätten att åtala har gått förlorad. Personen ifråga kan alltså inte dömas för brottet och därför inte heller få något straff.

Reglerna om preskription för brott hittar vi i 35 kap. brottsbalken, som härefter kommer att benämnas som BrB. Preskriptionstidens längd beror på hur långt brottets straff är (35 kap. 1 § BrB). Däremot finns det en regel som säger att de allra allvarligaste brotten inte preskriberas, alltså brott som exempelvis mord och dråp (35 kap. 2 § BrB). Detta gäller dock inte om personen var under 21 år när denne begått brottet (35 kap. 2 § 2 st). Eftersom personen i fråga endast varit tio år när brottet begåtts kan det därför preskriberas.

I detta fall har personen gjort sig skyldig till dråp. Den som gör sig skyldig till dråp döms till fängelse i lägst sex och högst tio år. Detta innebär att preskriptionstiden för detta brott är femton år och brottet i fråga är alltså redan preskriberat (35 kap. 1 § p. 5).

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!

Hälsningar,

Sara Hrnic
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (377)
2020-10-18 Vad kan man få för straff för att ha misshandlat sin flickvän?
2020-10-13 Jag är 16 år och är polisanmäld för misshandel, vad kommer att ske?
2020-10-02 Kan man dömas till misshandel genom underlåtenhet?
2020-09-20 Preskription gällande dråp

Alla besvarade frågor (85180)