Preskription enl. patientskadelagen

2016-09-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Om det har gått 10 år är det försent att överklaga beslut från Löf? / Maria
SVAR

Hej,

tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En skadelidande, som inte vill godta försäkringsgivarens förslag till uppgörelse i ett skadeärende, har möjlighet att begära att Patientskadenämnden yttrar sig i ärendet. Nämndens beslut är endast en rekommendation. Den skadade har också möjlighet att föra ärendet till allmän domstol. Normalt anges tidsfristen i beslutet. Har det gått tio år är det mycket troligt att fristen har gått ut. Den som exempelvis vill ha ersättning enligt patientskadelagen måste väcka talan inom tio år från den tidpunkt då skadan orsakades.

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll