Preskription av verkställighet

2020-07-28 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej jag undrar om det finns någon borte gräns för att kräva verkställande av en dom som inte följs?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tidsgränsen för att kräva verkställande beror av preskriptionstiden, och kan därför se olika ut beroende på vad domen handlade om. Jag kommer att gå igenom preskriptionstiden för begäran av verkställighet i civilrättsliga mål.

Huvudregeln är att fordringar preskriberas efter tio år (Preskriptionslagen 2 §). Detta gäller vid "vanliga" fordringar, till exempel för betalning av en skuld. Man kan alltså i dessa fall begära verkställighet inom 10 år från det att fordran uppkom.

Det finns olika specialregler för andra typer av fordringar. Om en fordran gäller skadestånd för brott kan den inte preskriberas före tiden för åtalspreskription av brottet har gått ut (Preskriptionslagen 3 §).

Ansökan om verkställighet görs hos Kronofogden gällande skulder och dylikt, men ibland hos tingsrätten, gällande exempelvis familjemål.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofia Granberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1091)
2020-11-22 Praxis och dess betydelse
2020-11-21 Vad händer när man överklagar en tingsrättsdom
2020-11-20 Vad krävs för att polisen ska kunna använda tvångsmedel
2020-11-15 Överklagan av dom

Alla besvarade frågor (86388)