Preskription av verkställighet

2020-07-28 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej jag undrar om det finns någon borte gräns för att kräva verkställande av en dom som inte följs?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tidsgränsen för att kräva verkställande beror av preskriptionstiden, och kan därför se olika ut beroende på vad domen handlade om. Jag kommer att gå igenom preskriptionstiden för begäran av verkställighet i civilrättsliga mål.

Huvudregeln är att fordringar preskriberas efter tio år (Preskriptionslagen 2 §). Detta gäller vid "vanliga" fordringar, till exempel för betalning av en skuld. Man kan alltså i dessa fall begära verkställighet inom 10 år från det att fordran uppkom.

Det finns olika specialregler för andra typer av fordringar. Om en fordran gäller skadestånd för brott kan den inte preskriberas före tiden för åtalspreskription av brottet har gått ut (Preskriptionslagen 3 §).

Ansökan om verkställighet görs hos Kronofogden gällande skulder och dylikt, men ibland hos tingsrätten, gällande exempelvis familjemål.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1129)
2021-02-22 Kan jag överklaga ett strafföreläggande?
2021-02-16 Kan jag använda en fastställelsetalan för att upphäva en bouppteckning?
2021-02-14 Är dom, domslut och domskäl synonyma begrepp?
2021-02-12 Får jag väcka åtal mot någon?

Alla besvarade frågor (89488)