Preskription av semesterersättning

FRÅGA
Hej! Jag har sommarjobbat i en butik somrarna 2016, 2017 och 2018. Jag har inte erhållit någon semesterersättning inbakad i lönen under denna tid, och inte heller fått någon ersättning i slutet av sommaren då jag arbetat klart. Jag hörde av mig kring detta till arbetsgivaren i år februari 2019, som då sa att ersättningen skulle betalas ut under sommaren. I juli 2019 fick jag en lönespecifikaktion för semesterersättning för året 2018. Har jag rätt att kräva ersättning även för tidigare år?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av semesterlagen (SemL).

Först vill jag nämna begreppen intjänandeår och semesterår: Intjänandeår räknas från 1 april ett år till 31 mars det nästföljande året. Semesterår är samma tid, året efter intjänandeåret (3 § SemL). Ska intjänande- och semesterår enligt kollektivavtal beräknas på annat sätt, gäller det (2 a § SemL). Rätt till semesterförmåner utgår från arbete under intjänandeåret.

Du kan kräva semesterersättning fram till två år efter utgången av ett visst semesterår (33 § SemL). Det betyder att du idag skulle kunna kräva din semestersättning från semesteråret som inleddes 1 april 2017, det vill säga för alla dina tre somrar.

Semesterersättning ska betalas senast en månad efter anställningens upphörande (30 § SemL). Senare utbetalning medför skadeståndsskyldighet för arbetsgivaren (32 § SemL).

Vänligen

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
AO Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-25 10:29
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Semester och semesterersättning (271)
2019-08-02 Hur stor blir min semesterersättning?
2019-07-24 Preskription av semesterersättning
2019-07-19 Får man ersättning för outtagna semesterdagar?
2019-07-18 Hur många semesterdagar har jag rätt till?

Alla besvarade frågor (72048)