Preskription av patientskadeersättning

2015-05-29 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hej, Har en fråga ang preskriberingstid för förlossningsskador.Enligt patientförsäkringen så är skadan preskriberad efter 10 år. Men om skadan inte upptäcks förrän efter 9 år, och man inte blir upplyst om att det finns försäkring förrän efter 11 år, finns det då någon chans att få ärendet prövat överhuvudtaget? Jag fick tex veta att skadan var en förlossningsskada först veckan innan operationen ägde rum och det var 11 år efter uppkommen skada.Finns det något tidigare prejudikat för liknande ärenden?Tacksam för svar
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du har helt rätt i att ersättningsanspråket preskriberas 10 år efter det att skadan orsakades, patientskadelag 23§. Det finns dock en ventil för speciella situationer där man tycker det vore oskäligt om anspråket på patientskadeersättning skulle preskriberas, detta regleras i 24§ patientskadelagen och det krävs då att det föreligger synnerliga skäl. Det är svårt att uttala sig om vad som utgör synnerliga skäl, man får helt enkelt bedöma det i varje enskilt fall. Det framgår av paragrafen att man ska ta särskild hänsyn för det fall att den skadelidande varit förhindrad att framställa ett skadeanspråk i tid, vilket skulle kunna passa in på ditt fall. I förarbetena till patientskadelagen har man också sagt att "Som exempel på situationer där en sådan ventilregel skulle kunna tillämpas kan nämnas att en person lång tid efter en medicinsk behandling drabbas av en allvarlig skada som har ett klart samband med behandlingen"

Jag har inte hittat någon praxis på området som stämmer in på ditt fall.

Det bör inte vara några problem med att få ärendet prövat men utgången är svårt att uttala sig om.

Hoppas att detta besvarade din fråga.

Vänligen

Björn Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (605)
2020-06-30 Felaktig myndighetsutövning och skadestånd
2020-06-30 måste man betala skatt på skadestånd?
2020-06-29 Rätt till ersättning efter operation?
2020-06-28 Kan man få ersättning för ärr efter operation?

Alla besvarade frågor (81763)