Preskription av barnmisshandel

FRÅGA
Hej min son blev slagen av sin farfar 3 (kanske 4) gånger när han var 3-4 år. Det var 2013/2014. Räknas det som preskriberat nu 2019? Farfar kittlade min son, jag sade 2 gånger, "det räcker, farfar blir trött". Farfar: nej det är ingen fara". Plötsligt reste sig farfar, min son gjorde ett försök att hoppa upp mot farfar och då böjde han sig och smällde till min son med handflatan i rumpan, stenhårt. Sonen skrek Nästa gång med, för att min son "retade sin syster", tredje gången nöp farfar "för hur ska man göra när man bett dem borsta tänderna 3 ggr." Sedan slog farmor min dotter, 5 år i rumpan, i uppfostringssyfte ".. och det fick väl farmor göra när hon cyklade över vägen utan att se sig för".De erkänner bara det första tillfället. Jag berättade bara för min mans syster då. Först 2017 berättade jag öppet. Jag hade lovat barnens farmor för hon sade "nu säger du inte detta till någon". (Hon och hennes son, min man har tryckt ner mig i 13 år..).Räcker det som bevis?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Först och främst beklagar jag det inträffade. Jag kommer här nedan redogöra för preskriptionstiderna för de ev. brott det kan handla om, och därefter för vad som gäller beträffande bevis.

Vilket brott kan det rör sig om?

Det brott som din son skulle kunna ha blivit utsatt för är misshandel. Barnmisshandel regleras inte specifikt i svensk lag utan faller under de vanliga bestämmelserna om misshandel i 3 kap 5 § och 3 kap 6 § Brottsbalken (BrB). Utifrån det du beskriver låter det inte som att misshandeln är ringa, utan snarare av normalgraden eller till och med grov eftersom den är riktad mot ett yngre barn.

Är brottet preskriberat?

Preskriptionstider regleras i 35 kapitlet BrB och innebär att man inte kan döma någon för ett brott om det gått för lång tid efter brottet utan att personen i fråga har åtalats eller häktats. När preskriptionstiden löpt ut preskriberas alltså brottet. Huvudregeln är att preskriptionstiden börjar löpa efter det att händelsen skett, men vissa undantag görs. Ett sådant är när minderåriga utsätts för exempelvis sexualbrott. Preskriptionstiden börjar då löpa först från det att barnet fyllt 18 år, oavsett hur gammalt barnet var när brottet begicks. För barnmisshandel finns dock inget undantag, och i dessa fall börjar därför preskriptionstiden löpa när misshandeln ägde rum.

Preskriptionstider för olika grader av misshandel

För ringa misshandel döms man till böter eller fängelse i högst sex månader. Ringa misshandel är till exempel en örfil och preskriptionstiden för detta brott är två år.

För misshandel av normalgraden döms man till fängelse i högst två år och preskriptionstiden är fem år.

För grov misshandel döms man till fängelse i lägst ett år och högst sex år. En misshandel är grov om den till exempel varit livsfarlig, om den resulterat i svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller om gärningsmannen visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Grov misshandel kan till exempel vara knivhugg, om flera personer deltagit, om misshandeln varit särskilt integritetskränkande eller riktat sig mot någon som är skyddslös, såsom ett barn. Misshandel av väldigt små barn döms inte sällan som grov misshandel. Preskriptionstiden för grov misshandel är tio år.

Finns det bevis?

Huruvida gärningarna går att bevisa är svårt för mig att svara på utifrån det du beskrivit. Det du kan göra är dock att göra en polisanmälan. Det blir då upp till polis och åklagare att bedöma huruvida det finns tillräckligt underlag för att gå vidare med brottet och försöka fälla sonens farfar. Vill du göra en anmälan kan jag tipsa dig om att läsa mer här.

Stort lycka till.

Vänligen,

Tora Odin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll