Preskriberat tryckfrihetsbrott

Hej!

Våren 2014 drev den förmenta opolitiska lokaltidningen Värnamo Nyheter en kampanj som sade sig rikta sig mot rasism och intolerans och för ett samhälle präglat av mångfald och demokrati.

Tillvägagångsättet för att uppnå dessa "ädla" syften var att i artikel efter artikel under ett par veckors tid peka ut krafter i samhället som man ansåg onda. Att Nazism är ond är givetvis rätt, men när man jämställer ett demokratiskt parti som SD med nazism har man gått för långt. Jag och många andra inom partiet (SD) kände ett stort obehag inför VN.s kampanj som vi upplevde som kränkande och förolämpande. Jag anser att tidningen bör ställas till svars rättsligt för sitt klavertramp. Frågan är då hur agerar man bäst? anmälan till PO, JK, Polisen med hänvisning till brottsbalken? Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att vänder dig till Lawline!

Eftersom Värnamo Nyheter är en lokaltidning (i pappersform förmodar jag) så faller deras texter under tryckfrihetsförordningens område (se TF https://lagen.nu/1949:105).

Att förolämpa och kränka genom skrift kan vara brottsligt trots den breda yttrandefrihet vi har i Sverige. Förtal, förolämpning och hets mot folkgrupp är några av de brott som möjligen skulle vara aktuella i ditt fall, de räknas alla upp i TF 7 kap 4 §. När det gäller tryckfrihetsbrott är dock preskriptionstiden kortare än flera andra brott. En anmälan (till polis eller JK) måste ske inom sex månader (se 9 kap 3 §), vilket innebär att om artikeln i fråga publicerades för snart ett år sen så har brottet preskriberats.

Tyvärr finns det alltså inte mycket att göra för att ställa tidningen till svars. Återkom gärna om du undrar något mer.

Med vänlig hälsning,


Henrik ÄrnlövRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Tryckfrihetsförordningen (TF)? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo