Praktik och LAS

2015-03-30 i Anställningsformer
FRÅGA
När man praktiserar på ett företag kan man bli direkt fast anställd efter praktiken eller beror på företaget att man tas som visstidsanställd? Vad som gäller? utnyttjas man eller så är det lagen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline!

Lagen om anställningsskydd(LAS) innehåller reglerna om de olika anställningsformerna. Lagen kan du hitta här. Av 4 § LAS framgår att anställningsavtal som huvudregel gäller tillsvidare men i vissa fall får träffas på visstid. En visstidsanställning kan under vissa förutsättningar övergå i en tillsvidare anställning. Detsamma gäller för en provanställning. Detta framgår av 5 och 6 §§ LAS. Vid praktik finns det dock tyvärr ingen lagstadgad rätt till visstidsanställning eller tillsvidare anställning vid praktikens slut. Syftet med praktiken bör snarare ses som en bra möjlighet att få träffa potentiella arbetsgivare och få in en fot på arbetsmarknaden.

Hoppas att detta besvarade din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jakob Borin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll