Politiska partiers reklam med bilder av personer - lagen om namn och bild i reklam

FRÅGA
Får politiska partier göra reklam för sitt parti med en bild som tydligt pekar ut mig och mina vänner? Alltså om vi sitter 5st på en bänk, får dom fota oss och använda den bilden i marknadsförande syfte för sitt parti?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Enligt lagen om namn och bild i reklam måste näringsidkare
som använder sig av en bild på en person i marknadsföring av en vara, tjänst eller annan nyttighet ha samtycke från personen (se 1 § här). Politiska partier är emellertid inte näringsidkare utan ideella föreningar, vilket gör att lagen inte är tillämplig på dem. Alltså får det politiska partiet använda
bilden utan ert samtycke.

Vänligen,  

Linda Davidsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?