Polisens skadeståndsansvar vid beslagtagen egendom

Hej! Ifall jag begår ett brott och polisen tar mitt fordon (tex) i beslag.

Jag kommer få tillbaka mitt fordon inom en tid (Vi säger 1-2 månader.

Ifall någon stjäl den från beslaget, vem ersätter den? Är det Polisen som har ansvaret som måste ersätta min bil eller är det jag själv (tillsammans med mitt försäkringsbolag)?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Polisens skadeståndsansvar vid beslag

Polisen får ta föremål i beslag om det kan ha betydelse för utredning om brott, eller om det har brukats för att begå brott (27 kap. 1§ rättegångsbalken). Föremål som tagits i beslag ska vårdas av polisen genom noggrann tillsyn (27 kap. 10§ 3st. rättegångsbalken). Om en egendom skulle förstöras eller komma bort i polisens beslag, ansvarar staten för detta och ansvaret är generellt strängt. Det har diskuterats i praxis och av Justitiekanslern hur långt polisens vårdplikt sträcker sig, men generellt sett ska polisen säkra egendomen mot stöld. Den generella utgångspunkten är att staten ansvarar för skada som de orsakad på grund av vårdslöshet eller försummelse i sin myndighetsutövning (3 kap. 2§ skadeståndslagen). Detta gör att det inte finns ett helt strikt ansvar för staten, utan utrymme för att bedöma om polisen gjort vad de kunnat för att förhindra att bilen exempelvis blivit stulen undertiden den varit beslagtagen. De måste alltså anses vara vårdslösa eller försumliga för att de ska bära ansvar. Det måste också finnas ett orsakssamband mellan polisens vårdslösa handlande, och stölden eller skadan du skulle lida. Det är polisen som har bevisbördan för att de inte varit vårdslösa eller att eventuella misstag varit försvarliga. Exempelvis har polisen ådragit sig skadeståndsansvar på vid förvaring av en båt i beslag, då den skadats och polisen inte kunde motbevisa sin vårdslöshet, då båten inte förvarat på ett säkert sätt (NJA 1989 s. 191). I ett annat fall gick polismyndigheten fri från ansvar vid beslag av en camper som blev stulen, då de ansångs ha gjort vad de kunnat för att skydda den från stöld (T 8308-01 i Svea hovrätt). Men det kan konstateras att Polismyndigheten också kan bli ansvariga när de valt att förvara egendomen på privat mark, ex. privata företag.

Sammanfattningsvis innebär detta att som utgångspunkt är det polisen eller staten, som ansvarar för egendom som polisen tagit i beslag, så att den vårdas och inte försvinner eller förstörs. Dock förutsätter ansvar att polisen på något sätt varit försumliga eller vårdslösa vid sin förvaring eller liknande. Vad som är vårdslöst avgörs från fall till fall, och det kan jag tyvärr inte säga mer om i ditt fall då jag inte vet tillräckligt om omständigheterna. Men om polisen varit vårdslös har du rätt att få ersättning för den sakskada som skadan inneburit, alltså värdet av din bil. Om vårdslöshet inte föreligger, får du nog kontakta ditt försäkringsbolag. Om det är så att din bil blivit stulen i polisens förvar, rekommenderar jag dig att kontakta Polismyndigheten för vidare vägledning, då det är deras nationella rättsavdelning som handlägger skadeståndsanspråk mot polisen som utgångspunkt. På deras hemsida kan du hitta en blankett som du kan fylla i här. Du kan också i andra hand vända dig till Justitiekanslern med ditt skadeståndsanspråk. Läs mer här om det.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara PedersenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Hur kräver man skadestånd?? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000