Polisens rätt att stoppa fortkörare

2020-05-18 i Polis
FRÅGA
Om man har kört för fort, kan polisen ta fast en ändå utan att de stoppar personen på plats?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Polisen kan stoppa en i de fall det kan antas att man kört för fort, eller det i övrigt kan antas att någon i fordonet begått brott (22 § första punkten polislagen). Sådana antaganden behöver inte bygga på att den polis som stoppar fordonet själv bevittnat fortkörningen, utan fortkörningen skulle exempelvis kunna upptäckas med hjälp av en fartkamera eller genom bevittnande av någon annan än den polis som stoppar fortköraren.

Annorlunda uttryckt kan sägas att man inte undkommer konsekvenserna av sin fortkörning genom att innan man stoppas frivilligt återgå till tillåten hastighet.

Vänligen

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Polis (288)
2020-09-17 Har polisen skyldighet att redogöra för sitt ärende?
2020-09-06 när gallras uppgifter i belastningsregistret?
2020-09-06 kan man få jobb på polisen trots tidigare brott?
2020-09-02 Polisens befogenheter vid alkoholtest när man kör bil

Alla besvarade frågor (84124)