FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt29/09/2021

Polisens möjligheter till topsning

Jag var med en minderårig anhörig på ett bokat förhör hos polisen igår, gällde ringa narkotikabrott. När förhöret var avslutat säger polismannen att min anhörige ska dna-topsas och lämna ifrån sig sin mobil enligt beslut från annan ort som hade en pågående utredning gällande utpressning. Denne blev inte delgiven misstanke om nytt brott och dom var tydliga med att h*n inte var misstänkt i dagsläget. Vår fråga är om det får gå till så? Kändes väldigt märkligt att inte få frågan om advokat? Vi fick inte se nåt beslut. Polismannen topsade men skrev aldrig vem provet tillhörde och lämnade det helt öppet på skrivbordet.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Regler om polisens möjligheter till kroppsbesiktning finns i 28 kap 12-12b §§ rättegångsbalken (RB). När polisen tar salivprov som är själva topsningen, görs en kroppsbesiktning i lagens mening. Polisens möjligheter att topsa är ganska långtgående. Personer som är skäligen misstänkta för ett brott, och personer som inte är det kan bli föremål för en sådan kroppsbesiktning enligt 28 kap 12 § RB. 28 kap 12b RB föreskriver att kroppsbesiktning genom tagande av salivprov får göras på annan än den som skäligen kan misstänkas för ett brott, om

syftet är att genom en dna-analys av provet underlätta identifiering vid utredning av ett brott på vilket fängelse kan följa, och det finns synnerlig anledning att anta att det är av betydelse för utredningen av brottet.

Jag bedömer att polisens möjligheter att genomföra topsning i detta fall inte är begränsade. Hoppas du fick svar på din fråga.

Aya AlwanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo