FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt27/03/2016

Polisens möjligheter till kroppsvisitation

Har polisen rätt att genom söka mig. Om polisen inte säger vad för brott man är misstänkt för. Har jag rätt att neka och vandra vidare eller vad säger lagen....

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Enligt 28:11 Rättegångsbalken (RB) får kroppsvisitation göras på en person som är skäligen misstänkt för ett brott varpå fängelse kan följa. Även om en person inte är skäligen misstänkt för ett brott har polisen rätt att kroppsvisitera en person om det finns synnerlig anledning att anta att det genom visitationen kommer att anträffas föremål som kan tas i beslag som är av betydelse för utredningen.

Det är dock viktigt att påpeka att kroppsvisitation endast får göras om skälen för åtgärden uppväger det integritetsintrång som den enskilde upplever. Det här framgår av 28:3a RB.
Vidare ska också nämnas att huvudregeln är att polis eller åklagare ska besluta om kroppsvisitation, men som undantag får även enskild polisman göra det.

Sammantaget kan nämnas att frågan du ställer är lite av en juridisk gråzon. Det är nämligen upp till polismannen att bedöma i den enskilda situationen huruvida det föreligger skäl för en kroppsvisitering eller inte. Då det inte finns några exakta riktlinjer för vad som krävs för att misstänka en person är den juridiska gråzonen ett faktum. Lagen ger polisen befogenhet att kroppsvisitera en person om de misstänker brott. Att lämna platsen utan att polisen har genomfört en kroppsvisitiation är därför inte möjligt. Polisen måste självklart berätta varför det föreligger fog att kroppsvisitera en person men hur mycket de har tillåtelse att berätta vågar jag dessvärre inte uttala mig om.

Jag hoppas att jag kunde bringa klarhet i frågan och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan.

Hälsningar,
Josefin LindRådgivare