Polisens möjligheter att frysa ditt bankkonto om du är efterlyst

2020-11-05 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Kan polisen fysa ditt bankkonto om du är efterlyst?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om polisens rätt att specifikt frysa bankkonton finns i penningtvättslagen.

Frysning av bankkonto vid penningtvätt eller finansiering av terrorism

Polisen har rätt att frysa bankkonton om det finns skäl att misstänka att egendom, exempelvis pengar, är föremål för penningtvätt eller är avsedd för finansiering av terrorism (penningtvättslag 4 kap. 11 §). Polisen meddelar då ett så kallat dispositionsförbud, som innebär att bankkontot ska frysas.

Därutöver krävs det att egendomen finns hos den misstänka personen och att det finns en risk att egendomen skaffas undan av den misstänka personen. Det måste även göras en proportionalitetsbedömning så att skälen för frysningen av bankkontot väger upp det intrång som den misstänkte får utstå. Egendomens värde kan exempelvis få betydelse.

Definition av penningtvätt och finansiering av terrorism

Penningtvätt definieras som åtgärder med pengar eller annan egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet och där åtgärden innebär att egendomens samband med brott eller brottslig verksamhet döljs, eller om möjligheterna för att någon ska kunna tillgodogöra sig egendomen eller dess värde ökar (penningtvättslag 1 kap. 6 §). Eller om åtgärden innebär att möjligheterna för någon att undandra sig rättsliga påföljder främjas, eller att åtgärden innebär att någon förvärvar, innehar, hävdar rätt till eller brukar egendomen.

Finansiering av terrorism definieras som insamling, tillhandahållande eller mottagande av pengar eller annan egendom i syfte att egendomen ska användas eller med vetskap om att den är avsedd att användas till terroristbrott (penningtvättslag 1 kap. 7 §).

Frysning av bankkonto om du är efterlyst?

Polisen bör alltså endast möjlighet att frysa ditt bankkonto om du är misstänkt och efterlyst för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Penningtvätten eller finansieringen av terrorism ska passa in i någon av definitionerna för att polisen ska kunna meddela ett dispositionsförbud, dvs. att du inte kan använda ditt bankkonto. Det måste alltså finnas en koppling till penningtvätt eller finansiering av terrorism för att bankkontot ska kunna frysas. Jag kan dock tyvärr inte svara på om polisen har rätt att göra det i detta fall, då jag inte har några omständigheter om varför personen är efterlyst.

Sammanfattning

Polisen bör endast ha möjlighet att meddela ett dispositionsförbud som innebär att de fryser ditt bankkonto, om efterlysningen har en koppling till penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1167)
2021-06-14 Allmänna reklamationsnämnden ger rekommendationer
2021-06-10 Var kan jag skilja mig och vilken landslag gäller?
2021-06-08 När har man rätt till en offentlig försvarare?
2021-06-06 Vad är tredskodom? Finns tredskodomen i belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (93149)