Polisens möjligheter att avlyssna ett telefonsamtal

2021-11-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Kan polisen höra vad jag säger när jag pratar med någon i telefon?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Reglerna om avlyssning från polisen återfinns i 27 kapitlet i rättegångsbalken (RB)

Kan polisen lyssna av din telefon?

Då avlyssning innebär en viss inskränkning i människors integritet krävs också lagstöd. Som utgångspunkt får polisen bara lyssna av din telefon om du är skäligen misstänkt för ett brott, 27 kap. 20 § BrB. Med skäligen misstänkt avses att det finns en rad omständigheter som talar för att du begått brottet. Du har även rätt att ta del av informationen att du är misstänkt. Avlyssningen tar inte heller sikte på vilket brott som helst utan du ska vara misstänkt för ett brott som kan ge minst 2 års fängelse, 27 kap. 18 § 2st 1p RB. Det bör däremot nämnas att det kan vara så att den du pratar med är misstänkt för ett sådant brott. Då kan även det du säger avlyssnas.

Sammanfattningsvis

Har inte du eller personen du pratar med begått ett sådant brott som på straffskalan motsvarar 2 år eller mer, samt är misstänka för detta, så har inte polisen rätten att avlyssna dina telefonsamtal. Polisen kan alltså inte höra vad du säger när du pratar med någon i telefon om polisen inte har rätt att avlyssna samtalen.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Mvh

Melina Papadopoulos
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1215)
2022-01-16 Vad är skillnaden mellan beslut och dom?
2022-01-13 Avlyssning av mobiltelefon - vem tar beslut och rätt till information.
2022-01-05 Anmälan till Advokatsamfundets disciplinnämnd
2022-01-02 Åtalsplikt

Alla besvarade frågor (98657)