Polisens befogenhet vid kroppsbesiktning

Hur långt kan polisen gå för att få en person misstänkt för ringa narkotikabrott att lämna ett drogtest? Exempel: Kalle blir stoppad av polis och visar tecken på lindrig drogpåverkan (låt säga röda ögon). Polis beslutar om kroppsbesiktning och ber Kalle lämna ett urinprov, vilket Kalle vägrar. Polis beslutar då att Kalle istället ska lämna ett blodprov, vilket han vägrar. Kan polis med våld tvångstesta Kalle genom att exempelvis hålla fast honom och och ta hans blod? Hur går polisen annars vidare i ärendet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Kroppsbesiktning anses vara en väldigt ingripande åtgärd eftersom det i många fall upplevs som kränkande för den enskilde. Regleringen kring detta finner vi framför allt i rättegångsbalkens (RB) 28 kapitel.

Om man misstänks för ringa narkotikabrott (ett brott som kan innebära upp till sex månaders fängelse, se NSL 2 §) kan en polisman besluta om kroppsbesiktning i form av exempelvis urin- eller blodprov i enlighet med RB 28 kap 11, 12 och 13 §§. När det gäller själva utförandet av provtagningen finns det reglerat i 13 § 2 stycket, ett blodprov får endast tas av läkare eller legitimerad sjuksköterska. Polisen har inte befogenhet att ta något blodprov. Vad polisen kan göra är att hålla kvar den misstänkte i syfte att ta ett blodprov. Kvarhållandet kan fortgå i upp till sex eller, om synnerlig anledning finns, tolv timmar, 11 § 3 st.

En kroppsbesiktning får genomföras med tvång. Den får dock inte genomföras så att den misstänkte riskerar framtida ohälsa eller skada, 11 § 2 st.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Henrik ÄrnlövRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”