Polisens befogenhet vid kroppsbesiktning

2015-06-29 i Förundersökning
FRÅGA
Hur långt kan polisen gå för att få en person misstänkt för ringa narkotikabrott att lämna ett drogtest? Exempel: Kalle blir stoppad av polis och visar tecken på lindrig drogpåverkan (låt säga röda ögon). Polis beslutar om kroppsbesiktning och ber Kalle lämna ett urinprov, vilket Kalle vägrar. Polis beslutar då att Kalle istället ska lämna ett blodprov, vilket han vägrar. Kan polis med våld tvångstesta Kalle genom att exempelvis hålla fast honom och och ta hans blod? Hur går polisen annars vidare i ärendet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Kroppsbesiktning anses vara en väldigt ingripande åtgärd eftersom det i många fall upplevs som kränkande för den enskilde. Regleringen kring detta finner vi framför allt i rättegångsbalkens (RB) 28 kapitel.

Om man misstänks för ringa narkotikabrott (ett brott som kan innebära upp till sex månaders fängelse, se NSL 2 §) kan en polisman besluta om kroppsbesiktning i form av exempelvis urin- eller blodprov i enlighet med RB 28 kap 11, 12 och 13 §§. När det gäller själva utförandet av provtagningen finns det reglerat i 13 § 2 stycket, ett blodprov får endast tas av läkare eller legitimerad sjuksköterska. Polisen har inte befogenhet att ta något blodprov. Vad polisen kan göra är att hålla kvar den misstänkte i syfte att ta ett blodprov. Kvarhållandet kan fortgå i upp till sex eller, om synnerlig anledning finns, tolv timmar, 11 § 3 st.

En kroppsbesiktning får genomföras med tvång. Den får dock inte genomföras så att den misstänkte riskerar framtida ohälsa eller skada, 11 § 2 st.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Henrik Ärnlöv
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (441)
2020-07-03 Kan husrannsakan göras hos mig trots att jag inte begått något brott?
2020-07-03 Vad händer när en förundersökningsledare går på semester?
2020-06-30 Hemlig avlyssning av mobiltelefon
2020-06-30 När kan polisen göra husrannsakan?

Alla besvarade frågor (81736)