Polisens befogenhet vid husrannsakan, hur den ska utföras samt vad som får tas i beslag

2020-07-12 i Förundersökning
FRÅGA
Får husrannsakan göras av polis utan fullmakt, samt gå in igenom olåst ytterdörr. Och där beslag ta Pengar Ca 50.000 kr. Där han kan bevisa att han fått pengarna från Pensionsmyndigheten, efter att ha fått vänta på sitt bostads tillägg. Kvitton finns som bevisar att det kommer från en statlig myndighet, och inte från någon brottslighet.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vilka befogenheter polisen har för att göra husrannsakan, hur den får utföras samt vad de får ta i beslag. Jag tolkar även din fråga som att husrannsakan här gäller i en bostad, hos en privatperson. Jag kommer bryta ned din fråga i två delar, och sedan sammanfatta mitt svar genom att ge dig råd om vad du kan göra.

Vad krävs för att polis ska få göra husrannsakan?

Din fråga gäller husrannsakan efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar av polisen. Det får polisen göra om det finns anledning för de att anta att ett brott har begåtts, om brottet har fängelse i straffskalan. Då får husrannsakan ske i hus eller liknande, för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller förvar för att utreda omständigheterna kring brottet (28 kap. 1§ första stycket rättegångsbalken). Beslutet om husrannsakan får endast ske om skälen för att göra husrannsakan väger tyngre än intrånget som husrannsakan innebär för den som är misstänkt (28 kap. 3a§ RB). Denna övervägning sker i varje enskilt fall utifrån de omständigheter som är relevanta i det fallet.

De som kan fatta beslut om husrannsakan är undersökningsledaren, åklagaren eller tingsrätten (28 kap. 4§ första stycket RB). Det finns inget krav på fullmakt för att få utföra en husrannsakan, eftersom denna behörighet följer direkt av lagen.

Vad gäller din fråga om ytterdörren, får polisen inte lov att skapa olägenhet eller annan skada, om det inte är ytterst nödvändigt (28 kap. 6§ första stycket RB). Jag tolkar denna bestämmelse som, att om ytterdörren är olåst och enkelt går att öppna, borde polisen inte få bruka våld för att ta sig igenom den. Polisen får dock bruka våld för att öppna ett rum, om det krävs (28 kap. 6§ andra stycket RB).

Vad får polisen ta i beslag?

Polisen får beslagta föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredningen (27 kap. 1§ första stycket rättegångsbalken). Även beslut om beslag fattas av undersökningsledaren eller åklagaren. Det finns bestämmelser om när något inte får tas i beslag, men det gäller främst skriftliga handlingar och under vissa väldigt specifika omständigheter, bland annat om tystnadsplikt gäller (27 kap. 2§ första stycket RB). Så polisen får alltså beslagta pengarna om det skäligen kan antas ha betydelse för utredningen.

Vad du kan göra om du emotsätter dig beslaget

Om du sätter dig emot beslaget av pengarna, kan du begära att rätten prövar beslaget, om beslaget har utförts utan att rätten begärt det (27 kap. 6§ första stycket RB). Då måste rätten så snart som möjligt, helst inom fyra dagar, hålla en förhandling om detta. Då har du möjlighet att ge in kvitton och liknande handlingar som du vill ska ligga till grund för rättens beslut.

Sammanfattningsvis betyder detta att polisen får lov att utföra en husrannsakan på beslut av utredningsledaren eller åklagaren, utan fullmakt, för att beslagta föremål, så som pengar, som de anser är av relevans för att utreda ett brott som har fängelse i straffskalan. Du kan kontakta polisen och även skicka in kopia på kvitton och liknande, och även begära en förhandling hos tingsrätten.

Tyvärr kan jag inte ge mer vägledning i denna fråga eller säga om deras beslut kommer ändras, då jag inte vet vilken misstanke det gäller eller vilka grunder som beslutet fattats på.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?