Polisen verkställer beslut om utvisning

Vilken myndighet verkställer beslutet om utvisning på 5 år på grund av brott och efter avtjänat fängelse straff? Sker utvisningsbeslutet direkt efter att fängelsestraffet är avverkat eller finns det ett förfarande och isåfall vad är det?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Polisen verkställer Migrationsverkets beslut

Det är Migrationsverket som beslutar om utvisning. Bedömer migrationsverket att det kommer krävas tvång för att beslutet ska verkställas, exempelvis för att det finns oro för att personen ska avvika, överlämnas ärendet till polisen. Det är med andra ord polisen som verkställer Migrationsverkets beslut om avvisning eller utvisning i de fall där det behövs. Behövs det kan även Kriminalvården anlitas för att genomföra verkställigheten, men det är fortfarande polisen som är ansvarig myndighet.

Hur går det till i praktiken?

Hur en utvisning går till beror på hur det individuella ärendet ser ut. I vissa fall hämtas personen som ska utvisas samma dag som resan ska ske och i andra fall får personen föras till ett av Migrationsverkets s k förvar i väntan på att beslutet verkställs. En person får sitta i förvar i väntan på utvisning i högst två månader, med möjlighet till förlängning. Utvisas personen på grund av brott finns det ingen övre tid gräns i tid.

Sammanfattningsvis

Polisen är ansvariga för att verkställa beslut om utvisning. Beror beslutet om utvisning på brott, kan personen antingen utvisas direkt efter fängelsetidens slut eller sättas i förvar fram till dess att beslutet kan verkställas.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Myndigheter? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000