FrågaPROCESSRÄTTFörundersökning19/04/2018

Polisen lägger ned förundersökningen!

Min hund blev attackerad och skaded av en lösspringande pitbullblandning. Hundens ägare hade tidigare fått en erinran då den skadat en annan hund allvarligt tidigare. Polisen utfärdade därför ett beslut om koppel och munkorg. Eftersom vi bor grannar ser jag hunden nästan varje dag, och han har inte haft munkorg på den en enda gång. Efter kontakt med polisen delgav de ägaren beslutet på nytt. Han har då sagt att munkorgen gått sönder, men att han ska köpa en ny. Ett par månader har gått, och hunden har ännu inte setts med munkorg. Polisen uppmanade mig att anmäla till 11414, vilket jag gjort. Dock lades förundrrsökningen ned eftersom påföljden endast har straffskala böter. En annan hundägare i området är också orolig att deras hund ska drabbas en vacker dag. De har lämnat information till Polisen om att hunden inte verkar ha det bra eftersom den är ensam hemma mycket och ylar hela dagarna, ibland på natten. Finns det något vi kan göra för att förhindra att ytterligare någon drabbas? Polisen tycks inte göra något förrän den skadar någon allvarligt igen.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss!

Jag gör antagandet att din granne har blivit förelagt ett krav på munkorg och koppel av polisen enligt 8 § lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Av 23 § framgår att den som inte följer ett föreläggande enligt 8 § döms till böter.

Själva förundersökningen får inte läggas ned enbart av den anledningen att bara böter ingår i straffskalan (i annat fall skulle ju alla bötesbrott inte åtalas!). Enligt 23 kap. 4 a § rättegångsbalken (1942:740) framgår det att en förundersökning endast kan läggas ned av två anledningar. Den första anledningen är att en fortsatt utredning skulle innebära kostnader för polisen som inte är proportionellt till sakens betydelse samt det kan antas att brottets straffvärde understiger tre månaders fängelse. Den andra anledningen är att annat gäller pga. regler om åtalsunderlåtelse eller åtalsprövning (ej aktuellt i ditt fall). Min gissning är alltså att polisen tycker att kostnaden att undersöka brottet inte "är värt det".

Min rekommendation är att du åter igen kontaktar polisen tills de faktiskt agerar. Polisens arbete kan i praktiken gå långsamt och vara bristfälligt då och då, men det du som privatperson kan göra är att bl.a. fotografera och filma din granne när han är ute och går med sin hund. Detta skulle säkra bevisning som innebär mindre kostnader för polisen att utreda saken. OBS: Fotografera/filma inte din granne när han är i sin bostad; gör det bara när han är ute och går på allmän plats.

Jag hoppas det här svarade på din fråga! Återkom gärna om du får fortsatt problem med polisen.

Lawline RådgivareRådgivare