Polisen eller åklagare som utreder brott?

Jag anmält nån till polisen för misshandel. Istället för åklagarmyndigheten utreder

anmälan utredas av polisen pga det inte är nära relation., men jag tycker att de har fel.

Var står betydelsen för nära relation på lagen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Enligt 23 kap 3 § RB kan Polismyndigheten eller åklagaren fatta beslut om förundersökning. Enligt denna bestämmelse ska ärendet gå över från polisen till åklagaren om saken inte är av enkel beskaffenhet och någon skäligen kan misstänkas för brottet. Vidare ska åklagaren även överta utredningen om det är motiverat av särskilda skäl.

Under spaningsskedet är det oftast polisen som leder förundersökningen. Då någon skäligen kan misstänkas för brottet lämnas som sagt förundersökningen istället över till åklagaren.

På åklagarmyndighetens hemsida har det preciserats när en åklagare vidare ska ta över förundersökningen:

- när den misstänkta personen är frihetsberövad

- när våld eller hot inom familjen eller mot nära anhöriga kan misstänkas

- när den misstänkta personen är 15-17 år, utom vid mindre allvarlig brottslighet

- när brottsoffret är under 18 år

- när det gäller grov eller komplicerad brottslighet.


I andra fall är det alltså polisen som ska utreda brottet, i inledningsskedet i alla fall. Det kan alltså konstateras att huruvida det föreligger en nära relation eller inte kan bli avgörande för vem som leder utredningen.


Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo