Polisanmäld pga skämtat om att repa bil - inspelning tillräckligt för att väcka åtal?

FRÅGA
Om man skojar med sin kompis och säger att man typ repar en bil och samtalet spelas in.Mamman får höra det och anmäler min dotter.Min dotter säger att hon bara drev med henne .Hur kan man starta en rättegång på det???
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Att repa en bil är ett skadegörelsebrott. Enligt 12 kap 1§ Brottsbalken (BrB), se här, ska den som förstör eller skadar egendom, fast eller lös, till men för annans rätt därtill, döms för skadegörelse till böter eller fängelse i högst ett år. Att repa en bil är en typ av mildrare (ringa) skadegörelse och skulle troligtvis istället för skadegörelse rubriceras som åverkan enligt 12 kap 2 § BrB.

Att en polisanmälan görs innebär inte automatiskt att saken tas upp i en rättegång. Innan man kan väcka åtal krävs att en förundersökning har gjorts. En förundersökning, det vill säga en brottsutredning, ska inledas så snart ett brott har kommit till polisens kännedom. Förundersökningen har två syften, dels att utreda vem som kan misstänkas för brottet, dels att bedöma om det finns tillräckliga bevis för att väcka åtal. En förundersökning kan läggas ner om det till exempel inte går att identifiera gärningspersonen, eller om det inte finns tillräckligt med bevis för att kunna väcka åtal.

Under förundersökningen gäller objektivitetsprincipen som innebär att alla bevis måste tillvaratas, både de som är till fördel för den misstänkte och de som är till nackdel. Detta innebär att utredaren troligtvis kommer att lyssna på inspelningen och själv göra en bedömning om din dotter var allvarlig i sitt uttalande eller inte. Även om din dotters uttalande kan tolkas som allvarligt menat, misstänker jag att det inte är tillräckligt bevis för att väcka åtal. Det krävs mer bevis, såsom att denna påstådda repade bil faktiskt existerar och det krävs troligtvis även att någon faktiskt sett din dotter på platsen där bilen stått parkerad.

Det krävs med andra ord rätt tydliga bevis på att brottet faktiskt har begåtts och att den misstänkta gärningsmannen sannolikt har begått brottet för att polisanmälan ska leda till ett åtal. Om det inte finns mer bevis än vad som framkommit i din fråga, så tror jag att du kan slappna av för att förundersökningen kommer då troligtvis läggas ned i brist på bevis.

Hoppas mitt svar hjälpte! Ha det bra och lycka till med allt!

Med vänliga hälsningar,

Mathilda Rova
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB (112)
2020-09-10 Vilka är påföljderna vid skadegörelse?
2020-09-08 Granne fäller träd på ens tomt
2020-08-03 Kan det vara brottsligt att förstöra en cykel och anklaga någon för samlag med en granne?
2020-06-30 Hur anmäler jag en person som orsakade skada hos oss?

Alla besvarade frågor (84393)