Polisanmäla Migrationsverket

2017-01-30 i Myndigheter
FRÅGA
Hej jag undrar om man kan polisanmäla Migrationsverket?MVHSara
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Detta svar är lite beroende på vad det är som du menar att du vill uppnå med denna "polisanmälan".

Tycker du att ett beslut som Migrationsverket tagit är felaktigt? I så fall finns olika sätt att pröva ett myndighetsbeslut, t.ex. genom att begära att myndigheten omprövar frågan, 27 § förvaltningslagen här eller överklaga beslutet till förvaltningsdomstol, 22 § FL här.

Om du anser att myndigheten har behandlat dig eller någon annan på ett felaktigt sätt kan du också göra en anmälan hos justiteombudsmannen, JO, som du kan läsa mer om https://www.jo.se/sv/JO-anmalan/.

Om det istället är en tjänsteperson hos Migrationsverket som du tycker har handlat felaktigt eller brottsligt så kan denna personen, förutom anmälan hos JO, bli direkt ansvarig för sina handlingar. Det finns i brottsbalken ett brott som heter tjänstefel, 20 kap 1 § brottsbalken här, och tar sikte på just tjänstepersoner som i sin myndighetsutövning (när de t.ex. fattar ett beslut i ett ärende) har åsidosatt vad som gäller för deras uppgift. Naturligtvis kan en tjänsteperson från en myndighet också göra sig skyldig till andra brott som t.ex. utpressning, förtal osv. när denne utövar sin tjänst. Då är det dock denna person som du ska polisanmäla och inte Migrationsverket.

Sammanfattningsvis, om du anser att Migrationsverket handlat felaktigt så anmäls detta till JO och inte till polisen. Om du däremot anser att en tjänsteperson vid Migrationsverket har begått tjänstefel eller annan brottslig gärning så kan detta anmälas till polisen eller JO.

Hoppas du har fått svar på din fråga,

Med vänliga hälsningar

Sara Ellefors
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (436)
2021-09-15 Hur kan man bestrida ett negativt beslut om kontakt från kriminalvården?
2021-08-31 Hur får jag veta varför Försvarsmakten nekat mig?
2021-08-31 Vad gör man när en myndighet agerat felaktigt?
2021-08-25 Allmänt om byggnadsverk intill olika typer av tomtgränser och förhållandet till detaljplan

Alla besvarade frågor (95760)