Polis beslagtagit saker, hur går man tillväga?

2021-05-31 i Förundersökning
FRÅGA
Polisen har beslagtagit min hem nyckel, dator och mobil. Jag undrar när jag kan få hämta tillbaka saker?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätten för polisen att ta föremål i beslag regleras i 27 kap. rättegångsbalken (RB). Jag kommer först att gå igenom vad som gäller när polisen tar någonting i beslag. Sedan kommer jag att ge dig råd för hur du kan gå vidare.

Vad gäller när polisen tar någonting i beslag?

För att polisen ska få ta ett föremål i beslag krävs att föremålet kan antas ha betydelse för brottsutredningen (27 kap. 1 § RB). Polisen har rätt att behålla dina saker så länge som det behövs för utredningen. Detta innebär att det inte finns någon direkt tidsgräns för när de måste lämna tillbaka sakerna till dig. När polisen inte längre har användning för föremålen ska beslutet om beslag upphävas (27 kap. 8 § RB). Du har då rätt att få tillbaka det som har beslagtagits, och polisen måste meddela dig så fort som möjligt att du kan hämta dina saker (27 kap. 8 a § och 8 b § RB).

Råd för hur du kan gå vidare

Till att börja med skulle jag rekommendera att du tar kontakt med den polisstation som har gjort beslaget. Då kan polisen eventuellt ge dig information om ungefär hur länge de tänker behålla dina saker. Om du är missnöjd med polisens beslut att beslagta dina saker är det också möjligt att begära en prövning av beslutet hos tingsrätten (27 kap. 6 § RB). Då ska domstolen pröva om polisen har rätt att behålla föremålen eller om du ska få tillbaka dem direkt.

Om du har fler frågor så är du varmt välkommen att återvända till oss på Lawline!

Vänligen

Sonja Najim
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (571)
2021-12-08 Beslag av föremål som tillhör tredjeman i brottsutredning
2021-11-30 Blir inloggningsuppgifter under förundersökningen offentliga?
2021-11-27 När får en förundersökning läggas ned?
2021-11-24 Får polisen tvinga dig att låsa upp din telefon?

Alla besvarade frågor (97717)