Plötslig vägavgift vid arrendering

2017-11-20 i Arrende
FRÅGA
Kan en jordägare påföra arrendatorer vägavgift, utan information eller förhandling, för väg som varken anlagts eller underhållits under den tid jordägaren ägt marken?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler som rör arrenden finner man i Jordabalken (JB) kap. 8-11. Jag förutsätter här att ni är innehavare av ett bostadsarrende.

I JB 8 kap 3 § står det att arrendeavtal ska vara skriftliga och innehålla alla de villkor som ska gälla för arrenderingen. Även ändringar och tillägg måste vara skriftliga, annars är de utan verkan- de gäller alltså inte annars. Det finns ingen regel som ger jordägaren rätt att ändra avtalet utan ert godkännande, du kan inte bindas vid något du inte gått med på enligt avtalsrättsliga principer.

Skulle det i ert arrendeavtal stå att ni ska betala en vägavgift, eller avgift för upprätthållande av väg eller liknande, har arrendatorn möjligtvis rätt att kräva betalt för det. Om detta krav kommer från ingenstans och ej har stöd i ert skriftliga arrendeavtal har jordägaren ingen rätt att kräva betalt av er.

Jag uppmuntrar er att tala med er jordägare, så konstruktivt som möjligt, och försöka lösa situationen. Om ni inte kommer någonstans i era diskussioner har ni möjlighet att vända er till ert läns arrendenämnd som har i uppgift att medla i arrendetvisten enligt JB 8 kap 30 §.

Hoppas allt löser sig!

Agnes Axelsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (226)
2021-11-08 Vad händer med arrendeavtal som inte sagts upp?
2021-11-04 Är jag tvungen att riva huset vid uppsagt arrende?
2021-10-31 Finns det någon skillnad på arrenderad mark/tomt?
2021-10-31 Kan man sägas upp ett arrendeavtal om man Inter betalat på 3år?

Alla besvarade frågor (97608)