FrågaFASTIGHETSRÄTTArrende20/11/2017

Plötslig vägavgift vid arrendering

Kan en jordägare påföra arrendatorer vägavgift, utan information eller förhandling, för väg som varken anlagts eller underhållits under den tid jordägaren ägt marken?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler som rör arrenden finner man i Jordabalken (JB) kap. 8-11. Jag förutsätter här att ni är innehavare av ett bostadsarrende.

I JB 8 kap 3 § står det att arrendeavtal ska vara skriftliga och innehålla alla de villkor som ska gälla för arrenderingen. Även ändringar och tillägg måste vara skriftliga, annars är de utan verkan- de gäller alltså inte annars. Det finns ingen regel som ger jordägaren rätt att ändra avtalet utan ert godkännande, du kan inte bindas vid något du inte gått med på enligt avtalsrättsliga principer.

Skulle det i ert arrendeavtal stå att ni ska betala en vägavgift, eller avgift för upprätthållande av väg eller liknande, har arrendatorn möjligtvis rätt att kräva betalt för det. Om detta krav kommer från ingenstans och ej har stöd i ert skriftliga arrendeavtal har jordägaren ingen rätt att kräva betalt av er.

Jag uppmuntrar er att tala med er jordägare, så konstruktivt som möjligt, och försöka lösa situationen. Om ni inte kommer någonstans i era diskussioner har ni möjlighet att vända er till ert läns arrendenämnd som har i uppgift att medla i arrendetvisten enligt JB 8 kap 30 §.

Hoppas allt löser sig!

Agnes AxelssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Arrende? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000