Plantera häck mot tomtgräns till grannen

2020-09-15 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hur nära får jag plantera en syrenhäck mot tomtgräns till grannen som inte vill ha häck?
SVAR

Hej! Tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga.

Hänsyn till omgivning

Det finns inte någon specifik lag som anger exakta mått. Situationen du beskriver behandlas till viss utsträckning i 3 kap. jordabalken (förkortad JB). Där framgår det att du måste ta hänsyn till omgivningen (3:1 JB). Din granne omfattas av begreppet omgivning och du ska med andra ord ta skälig hänsyn till din granne när du väljer att plantera syrenhäcken. Du får plantera syrenhäcken vart du vill på din tomt såvida det inte orsakar besvär för din granne. Det kanske finns en särskild anledning till att din granne inte vill ha syrenhäcken där som kan vara av värde för dig att beakta. En syrenhäck kan bli väldigt stor, du bör därför se till att inte plantera den allt för nära gränsen till din granne.

Grannes rätt att avlägsna grenar

Skulle syrenhäcken börja växa in på din grannes tomt så kommer din granne att kunna ta bort både grenar och rötter från denna själv. Detta förutsatt att det utgör en olägenhet för din granne och att din granne först har gett dig möjlighet att själv ta bort dem (3:2 JB).

Sammanfattning

Det saknas bestämmelse som beskriver hur nära tomtgränsen man får plantera. Dock finns det vägledning. Att din granne inte vill ha syrenhäcken är enligt min bedömning inte något som i sig går emot bestämmelsen i 3:1 JB. Jag skulle däremot råda dig att inte plantera häcken allt för nära tomtgränsen.

Hoppas du fick vägledning i din fråga, annars är du alltid välkommen att skicka in en ny.

Med vänliga hälsningar,

Madelen Henriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2016)
2021-01-30 Vad kan man göra när grannar i villa stör?
2021-01-27 Muntligt löfte om rätt till bostad
2021-01-25 Sambo vill köpa in sig i hus
2021-01-24 Sälja andel av samägd fastighet

Alla besvarade frågor (89488)